23 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΙΣ Ε.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Σε προηγούμενο κείμενο θέσεων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) είχαμε τονίσει την αντίθεση μας σε υποβάθμιση των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο-Λύκειο.
Όπως είχαμε τονίσει τα Μαθηματικά πέραν της φιλοσοφικής τους διάστασης, που είναι συμβατή με τις πολιτισμικές καταβολές και την κουλτούρα του Έλληνα, αποτελούν την πλέον κατάλληλη γλώσσα για την κατανόηση και μελέτη άλλων επιστημονικών περιοχών. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η παροχή συγκροτημένης και αναβαθμισμένης Μαθηματικής Παιδείας στον πολίτη.
 
Η Ε.Μ.Ε. υποστηρίζει πάγια τον αναβαθμισμένο ρόλο των Μαθηματικών τα οποία μαζί με τη Γλώσσα πρέπει να αποτελούν τον κορμό των Προγραμμάτων Σπουδών και να εφοδιάζουν τους μαθητές με το αναγκαίο εννοιολογικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Επειδή η χρονική στιγμή που δόθηκε προς διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου δεν ήταν η πλέον κατάλληλη (διακοπές καλοκαιριού) αλλά και ο χρόνος που διατέθηκε προς επεξεργασία στο Σχέδιο Νόμου δεν ήταν αρκετός η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία δεν είναι δυνατόν να καταθέσει μέχρι σήμερα 20/8/2013 οριστικές προτάσεις πάνω στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τη δομή του Λυκείου και τον τρόπο εισαγωγής των αποφοίτων του Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Για το λόγο αυτό περιοριζόμαστε σε αυτά που θεωρούμε τα πλέον επίμαχα σημεία του Σχεδίου Νόμου:
1. Τα Μαθηματικά είναι απαραίτητο να καθιερωθούν ως βασικό μάθημα για όλους τους κύκλους σπουδών γιατί αποτελούν το βασικότερο εργαλείο για την απόκτηση λογικής σκέψης και ορθολογισμού.
2. Να δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να εξετάζονται σε δυο το πολύ επιπλέον μαθήματα, αν ενδιαφέρονται να επιλέξουν και δεύτερο επιστημονικό πεδίο, ανεξάρτητα της ομάδας μαθημάτων προσανατολισμού που θα επιλέξουν κατά τη φοίτησή τους στη Γ’ Λυκείου.
3. Στο προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών του Ενιαίου Λυκείου δεν προβλέπεται η διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» ως μάθημα Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου. Για το λόγο αυτό και για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας του Ενιαίου Λυκείου, προτείνουμε την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των Μαθηματικών Α΄ Λυκείου από 5 σε 6 ώρες εβδομαδιαίως (3 Άλγεβρα, 3 Γεωμετρία) και στη Β΄ Λυκείου από 5 σε 6 ώρες.
4. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιορίσουμε την δυνατότητα των μαθητών που επιλέγουν τις επιστήμες υγείας να εισάγονται, εφόσον το επιθυμούν, σε σχολές θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Τον περιορισμό αυτών των μαθητών σε μία μόνο δυνατότητα επιλογής σχολών υγείας ήταν ένα σημαντικό λάθος του προηγούμενου συστήματος των Δεσμών, το οποίο με επιτυχία αντιμετωπίστηκε από το ισχύον σύστημα. Με τον προτεινόμενο νόμο τιμωρείται ο μαθητής που επιλέγει το πεδίο των επιστημών υγείας, με τον αποκλεισμό του από την μεγαλύτερη ομάδα των σχολών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις σχολές θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Επομένως, για να είναι δυνατή η επιλογή σχολών θετικών και τεχνολογικών επιστημών από μαθητές των επιστημών υγείας αλλά και για την κάλυψη βασικών προαπαιτούμενων μαθηματικών αναγκών των ιατρικών και βιολογικών σχολών (σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων σχολών) κρίνεται υποχρεωτική η κοινή διδασκαλία των Μαθηματικών στο πεδίο των επιστημών υγείας και στο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών όπως προβλέπει το παρόν σύστημα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να παραμείνουν, τα Μαθηματικά κατεύθυνσης στο πεδίο των επιστημών υγείας. Ενδεικτικά θα μπορούσε στην κατεύθυνση αυτή να διδάσκονται τα εξής μαθήματα: Μαθηματικά 6 ώρες κοινά για όλους, Φυσική 5 ώρες, Χημεία 4 ώρες, Βιολογία 3 ώρες και επιπλέον 2 ώρες εμβάθυνση στα Μαθηματικά για όσους επιλέξουν Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες και 2 ώρες εμβάθυνση στη Βιολογία για όσους επιλέξουν Επιστήμες Υγείας. Συνολικά 20 ώρες.
5. Επειδή από τα Παιδαγωγικά Τμήματα δεν πρέπει να αποκλείονται οι μαθητές του Α΄ και Β΄ προσανατολισμού, προτείνουμε τα Παιδαγωγικά Τμήματα να μην ενταχθούν σε καμιά ομάδα προσανατολισμού αλλά οι απόφοιτοι του Λυκείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για τα Παιδαγωγικά Τμήματα να εξετάζονται στα εξής μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά με θέματα Γενικής Παιδείας Α΄ και Β΄ Λυκείου, Φυσικές Επιστήμες με θέματα από τα αντίστοιχα μαθήματα της Α΄ και Β΄ Λυκείου και Ιστορία με θέματα Γενικής Παιδείας Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
6. α) Η διόρθωση των γραπτών να γίνεται από το διδάσκοντα και ο προφορικός βαθμός να προσαρμόζεται στο γραπτό, ώστε να διαφέρει από αυτόν το πολύ τέσσερις μονάδες. β) Να γίνεται Δειγματοληπτικός έλεγχος στη βαθμολόγηση. γ) Για το αδιάβλητο της διαδικασίας των εξετάσεων η επιτήρηση των εξετάσεων να γίνεται από εκπαιδευτικούς άλλων περιοχών από αυτές που είναι το εξεταστικό κέντρο. δ) Τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων να καλύπτουν όσον το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ύλης και από τις τρεις τάξεις του Λυκείου.
7. Η Ευκλείδεια Γεωμετρία η οποία μέχρι τώρα δεν εξεταζόταν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, θα πρέπει να αποτελεί μέρος της εξεταστέας ύλης για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τα επιστημονικά πεδία στα οποία τα Μαθηματικά είναι εξεταζόμενο μάθημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου