28 Μαΐου 2012

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ Γ4 ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Νέα αναστάτωση αναμένεται να επιφέρει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελληνίων Εξετάσεων, η οποία με επίσημη ανακοίνωσή της - και η οποία απεστάλη σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας - υπογραμμίζει ότι η βαθμολόγηση του μαθήματος στη Φυσική Κατεύθυνσης θα γίνει κανονικά, χωρίς εξαιρέσεις, παρά το επιστημονικό λάθος που εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή, στη διατύπωση του Γ4 θέματος.
Το θέμα προκαλεί αναταράξεις, καθώς ήδη αγανακτισμένοι γονείς, ετοιμάζονται να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.
Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Ελλήνων Φυσικών εντόπισε την Παρασκευή επιστημονικό λάθος στη διατύπωση του Γ4 θέματος, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η ακύρωση του από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.
Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΕΕ έχει ως εξής:
"Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ως αρμόδιο όργανο για την επιλογή των θεμάτων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, συνήλθε σήμερα, Δευτέρα 28-5-2012, προκειμένου να αποφασίσει οριστικά για τη βαθμολόγηση στο μάθημα της Φυσικής.
Μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής βαθμολόγησης και τη διαπίστωση ότι η ελλιπής διατύπωση του ερωτήματος Γ4 δεν επηρέασε την απόδοση των υποψηφίων, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έλαβε την εξής απόφαση:
Να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά.
Σημειώνεται ότι η βαθμολόγηση των γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα αρχίζει σήμερα, μετά την αποστολή της Οδηγίας.
Όσο για τους έχοντες ήδη εξεταστεί προφορικά (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), ισχύει η αρχική βαθμολόγηση.
Πιο αναλυτικά, ελήφθησαν υπόψιν:
* τα στοιχεία που προέκυψαν από την προβλεπόμενη πειραματική βαθμολόγηση γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στην κατανόηση του ερωτήματος Γ4, όπως ακριβώς διατυπώθηκε,
* τις απόψεις των Βαθμολογικών Κέντρων,
* το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση του ερωτήματος Γ4 ήταν μεν ελλιπής μόνο ως προς τη λέξη πρώτο (μέγιστο), πλην, όμως, η έλλειψη αυτή δεν θεωρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδης, ούτε ήταν ικανή να επηρεάσει την απόδοση των υποψηφίων, όπως, άλλωστε, αποδείχτηκε από την πειραματική βαθμολόγηση,
* το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση ήταν, κατά την κρίση της Επιτροπής, σύμφωνη με το πνεύμα του σχολικού εγχειριδίου και της εξεταστέας ύλης
* το γεγονός ότι οι τεκμηριωμένες απαντήσεις επί των ερωτημάτων γίνονται αποδεκτές κατά πάγια αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων.
Έτσι βαθμολογείται κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά, όπως κατωτέρω:
Γ1: 6
Γ2: 6
Γ3: 6
Γ4: 7", καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ.

27 Μαΐου 2012

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Γ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Η οδηγία που δόθηκε στους βαθμολογητές είναι :
Γ1:8 μονάδες , Γ2:8 μονάδες , Γ3:9 μονάδες.
Πριν τον ακύρωση του Γ4 οι μονάδες ήταν:
Γ1:6 μονάδες , Γ2:6 μονάδες , Γ3:6 μονάδες , Γ4:7 μονάδες

26 Μαΐου 2012

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ Γ4 ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μετά την παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών που έκανε λόγο για "επιστημονικό λάθος" στη διατύπωση θέματος στη Φυσική θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να ακυρώσει το Γ4 ερώτημα.
"Στο Γ4 ερώτημα παρατηρήθηκε ότι είναι ελλιπής η διατύπωσή του. Συγκεκριμένα δεν προσδιορίζεται ότι η ζητούμενη γωνία αναφέρεται στο πρώτο μέγιστο της κινητικής ενέργειας. Κατόπιν τούτου το ερώτημα Γ4 ακυρώνεται και οι αντίστοιχες μονάδες ανακατανέμονται στα υπόλοιπα ερωτήματα Γ1, Γ2 και Γ3 του θέματος" αναφέρει το υπουργείο.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση,  η βαθμολόγηση των γραπτών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, αλλά και για όσους εξετάστηκαν προφορικά (παιδιά με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.λ.π.) στο μάθημα θα ισχύσει η ίδια ρύθμιση.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
"Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων απέστειλε Οδηγία στα Βαθμολογικά Κέντρα για τη βαθμολόγηση στο μάθημα της Φυσικής.
Στο Γ4 ερώτημα παρατηρήθηκε ότι είναι ελλιπής η διατύπωσή του. Συγκεκριμένα, δεν προσδιορίζεται ότι η ζητούμενη γωνία αναφέρεται στο πρώτο μέγιστο της κινητικής ενέργειας. Κατόπιν τούτου, το ερώτημα Γ4 ακυρώνεται και οι αντίστοιχες μονάδες ανακατανέμονται στα υπόλοιπα ερωτήματα Γ1, Γ2 και Γ3 του θέματος.
Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τη γραπτή εξέταση του μαθήματος της Φυσικής, η βαθμολόγηση δεν έχει ακόμη αρχίσει ενώ για τους έχοντες ήδη εξεταστεί προφορικά (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) στο μάθημα, ισχύει η ίδια ρύθμιση".
Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις πανελλαδικές εξετάσεις να ακυρώνεται ένα ερώτημα.
Οι καθηγητές τονίζουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μεγάλο το ψυχολογικό κόστος των υποψηφίων, αλλά σε κάθε περίπτωση, προσθέτουν ότι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο αριθμός εισακτέων είναι συγκεκριμένος.
Επίσης προβλέπουν μεγάλη πτώση στις επιδόσεις των υποψηφίων, εξαιτίας όχι μόνον του συγκεκριμένου ζητήματος, αλλά και επειδή όλα τα θέματα της Φυσικής ήταν φέτος απαιτητικά, δύσκολα και πολλά, ώστε πολλοί δεν πρόλαβαν μέσα στο τρίωρο που είχαν στη διάθεση τους να γράψουν ολοκληρωμένα τις απαντήσεις.

23 Μαΐου 2012

ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Τις επαναληπτικές εξετάσεις και ορισμένα από τα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων επηρεάζουν οι εκλογές της 17ης Ιουνίου και το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις νέες ημερομηνίες.
Συγκεκριμένα:
  • Οι επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν τη Δευτέρα 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 20 Ιουνίου.
  • Οι Εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα αρχίσουν την Παρασκευή 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 24 Ιουνίου.
  • Την Παρασκευή 15 Ιουνίου και τη Δευτέρα 18 Ιουνίου δεν θα διεξαχθούν ενδοσχολικές εξετάσεις.
Για την ολοκλήρωσή τους θα σταλεί σχετική εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.
Newsroom ΔΟΛ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ

20 Μαΐου 2012

110.851 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ανοίγει αύριο Δευτέρα η «αυλαία» των Πανελλαδικών Εξετάσεων με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)  για 110.851υποψήφιους , οι οποίοι διεκδικούν μία από τις76.094 για τα ΑΕΙ.
 Ο βαθμός δυσκολίας για τους υποψηφίους, για να πάρουν το «εισιτήριο» για τα ΑΕΙ είναι πιο εύκολος από πέρσι , δεδομένου ότι:

-Ο αριθμός των θέσεων είναι μεγαλύτερος από πέρσι, και,
-Ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος κατά 5.000.
Ειδικότερα φέτος συνολικά υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2012 110.851 υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) από 116.542 πέρσι.

19 Μαΐου 2012

Νέα εγκύκλιος για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., έτους 2012

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ) καλεί τα  Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) να ενημερώσουν τους υποψηφίους  για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.
Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να προσέλθει σε μία (1) μόνο επιτροπή.

16 Μαΐου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, η διαδικασία για την απόκτηση του κωδικού ασφαλείας αλλά και την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση, θα διακοπεί προσωρινά στις 18-5-2012 λόγω της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά θα συνεχιστεί κανονικά από την Τετάρτη 6  Ιουνίου ως και την Παρασκευή 22  Ιουνίου, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας όλοι οι υποψήφιοι είτε των Γενικών Λυκείων (90% και 10%) είτε των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδες Α΄ και Β΄) πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι. Παράλληλα, όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν σε κάποια ειδική περίπτωση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ελεγχθούν και να χαρακτηριστούν ως ειδική περίπτωση.
  
    Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται για τη διαδικασία (δικαιολογητικά, εγκύκλιοι, συχνές ερωτήσεις  κλπ.) και αργότερα να επεξεργαστούν και να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί.
. Από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑΣ Β΄ αρχίζουν  τη Δευτέρα 21-05-2012.

10 Μαΐου 2012

77.000 ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

Τον αριθμό εισακτέων ανά τμήμα ανακοίνωσε σήμερα (10/05), το υπουργείο παιδείας.
Φέτος θα μπουν στα πανεπιστήμια περίπου 4% περισσότεροι εισακτέοι σε σχέση με πέρυσι, ανεβάζοντας τον αριθμό των αποφοίτων που θα εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 77.000 άτομα. Περίπου 45.000 θα είναι οι εισακτέοι στα Πανεπιστήμια και περίπου 32.000 οι εισακτέοι στα ΤΕΙ
Για να δείτε τους εισακτέους ανά τμήμα διαβάστε εδώ
Η αύξηση αριθμού εισακτέων αφορά κυρίως τα  ΤΕΙ, ενώ αντίθετα στα Πανεπιστήμια θα είναι μικρή.
Στα μηχανογραφικά των υποψηφίων φέτος θα υπάρχει , το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και 14 τμήματα των ΤΕΙ, τα οποία πέρυσι δεν δέχθηκαν εισακτέους.
Νέους σπουδαστές αντίθετα δεν θα δεχτούν ούτε και φέτος έντεκα ΤΕΙ, τα οποία είχαν μείνει εκτός μηχανογραφικού και την περυσινή χρονιά.
Τα τμήματα των ΤΕΙ που δεν θα δεχτούν εφέτος νέους εισακτέους είναι:
ΤΕΙ Αθήνας: Νοσηλευτική Β'
ΤΕΙ Ηπείρου: Ιχθυοκομείας και Αλιείας (Ηγουμενίτσα)
ΤΕΙ Ηπείρου: Τουριστικών επαγγελμάτων
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Τεχνολογίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μουδανίων)
ΤΕΙ Ιονίων νήσων: Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λευκάδα)
ΤΕΙ Καβάλας: Οινολογίας και τεχνολογίας ποτών (παράρτημα Δράμας)
ΤΕΙ Λάρισας: Ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων (παράρτημα Τρικάλων)
ΤΕΙ Λάρισας: Τουριστικών επιχειρήσεων
ΤΕΙ Μεσολογγίου: Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας: Διοίκησης και συστημάτων εφοδιασμού (παράρτημα Γρεβενών)
ΤΕΙ Πάτρας: Εμπορίας και διαφήμισης (παράρτημα Αμαλιάδας)

09 Μαΐου 2012

ΕΝΑ ΧΡΥΣΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΑΛΟ

Με ένα ακόμα μετάλλιο επέστρεψε από την Αττάλεια της Τουρκίας ο Παναγιώτης Λώλας, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στην 29η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα. «Μου αρέσει να λύνω προβλήματα με τη λογική. Η διαδικασία αυτή μου ανοίγει τη σκέψη», τονίζει

 
Ο 17χρονος Παναγιώτης Λώλας κατά τη διάρκεια απονομής του μεταλλίου που κέρδισε στην 29η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα
Λύνει με καταπληκτική ταχύτητα ασκήσεις άλγεβρας, παίζει στα... δάχτυλα πολυώνυμα και συναρτήσεις με τύπους, παιδεύεται με διχοτόμους τριγώνων, τεμνόμενους κύκλους και διαγώνιους τετραγώνων και είναι σίγουρα ο μοναδικός Ελληνας μαθητής που έχει πάρει μέρος σε περισσότερους από 30 διαγωνισμούς μαθηματικών -ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς- αποσπώντας από τους περισσότερους χρυσά μετάλλια.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Από 11-19 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι επαναληπτικές απολυτήριες Εξετάσεις της Γ΄ τάξης ημερήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων Σχολ. Έτους 2011-2012 για όσους εξεταζόμενους απουσίασαν δικαιολογημένα από τις αντίστοιχες εξετάσεις της κανονικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο.ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

03 Μαΐου 2012

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ολοι οι υποψήφιοι Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ καλούνται να μεταβούν από τις 8 έως τις 18 Μαΐου στο σχολείο τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό που θα τους επιτρέψει να καταθέσουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο

Με τον κωδικό που θα αποκτήσουν οι υποψήφιοι θα μπορέσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση exams.minedu.gov.gr να επεξεργαστούν και τελικά να υποβάλουν τον Ιούνιο το μηχανογραφικό τους δελτίο
Με τον κωδικό που θα αποκτήσουν οι υποψήφιοι θα μπορέσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση exams.minedu.gov.gr να επεξεργαστούν και τελικά να υποβάλουν τον Ιούνιο το μηχανογραφικό τους δελτίο
Kωδικό ασφαλείας (password) πρέπει ν΄ αποκτήσουν όλοι οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ προκειμένου να μπορέσουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο.
Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, όλοι οι υποψήφιοι είτε των Γενικών Λυκείων (90% και 10%) είτε των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδες Α΄ και Β΄) πρέπει από την Τρίτη 8-5-2012 ως και την Παρασκευή 18-5-2012 να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι.
Με αυτό τον κωδικό θα μπορούν σε επόμενη φάση, αφού μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr , να επεξεργαστούν και αργότερα τον Ιούνιο να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο.
Η διαδικασία είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα δικαιολογητικά για την απόκτηση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) είναι ελάχιστα. Αναλυτικά:
  • Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄για το 90% και οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ-Α΄, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.
  • Οι υποψήφιοι ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄, για το 10% για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειο την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης και την αστυνομική τους ταυτότητα.
Οσον αφορά στους υποψήφιους των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) την ίδια περίοδο (8-5-2012 ως 18-5-2012) θα προσκομίσουν στο Λύκειό τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μαζί με το πρότυπο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ σχετικής αίτησης) και, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα χαρακτηρίζονται από τον διευθυντή ως ειδική περίπτωση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια). Για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν είτε από το Λύκειό τους είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr , όπου αναρτώνται όλα τα σχετικά έγγραφα, εγκύκλιοι, υποδείγματα αίτησης και υπεύθυνων δηλώσεων κ.λπ.
Οι υποψήφιοι τόσο για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) όσο και για την υποβολή και έλεγχο των δικαιολογητικών για υπαγωγή σε κάποια ειδική περίπτωση απευθύνονται στο Λύκειο ως εξής:
  • Οσοι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2012 των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, θα απευθυνθούν στο αντίστοιχο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.
  • Οσοι απόφοιτοι - κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης 2010 ή 2011 από ημερήσιο ΓΕΛ ή ημερήσιο ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, θα απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, κατά προτίμηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ή εκείνο της αποφοίτησής τους.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΟΣ