12 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  η  εξεταστέα ύλη για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ' τάξης Γενικού Λυκείου.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ
Ειδικότερα η απόφαση του υπουργού Παιδείας καθορίζει την εξεταστέα ύλη για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ' τάξης Γενικού Λυκείου.

09 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ , ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ....)

Πηγή esos.gr

 Δημοσιεύουμς  το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο, όπως ο υπ. Παιδείας Ν. Φίλης, θα το στείλε, εντός των ημερών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προς επεξεργασίας και την έκδοση της απαιτούμενης Γνωμοδότησης  
Ειδικότερα το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ορίζει - μεταξύ άλλων - τα εξής:
Σχολικό και διδακτικό έτος
1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.
4. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

08 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καταρτίζουν  αυτές τις  ημέρες σ  νέο Προεδρικό Διάταγμα για το πλαίσιο λειτουργίας των Γυμνασίων.
Μόλις ολοκληρωθεί η σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος θα σταλεί προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη Γνωμοδότηση και στη συνέχεια  στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προς υπογραφή.
Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα, συνοψίζονται στα ακόλουθα ζητήματα:
Α. Τα μαθήματα στο γυμνάσιο επεκτείνονται έως τις 31 Μαΐου. Αυτό διευκολύνεται από τον περιορισμό των εξετάσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι μαθητές/τριες θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους περιορίζονται σε τέσσερα (4) για όλες τις τάξεις (από δώδεκα που όριζε το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα για τη Α΄, δεκατρία  για τη Β΄ και δεκατέσσερα για τη Γ΄ τάξη). Αυτά είναι: α) η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (κοινή εξέταση των δύο κλάδων, της Γλωσσικής Διδασκαλίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας), β) Μαθηματικά, γ) Φυσική, δ) Ιστορία.

01 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Την τροποποίηση της τ  υπ’ αριθ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 τ.Β ́) υπουργικής απόφασης «Ένταξη των Σχο- λών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α ́) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ως ακολούθως, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, ως εξής:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ- ΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, στα τμήματα των Πανεπιστημίων, προστίθεται: