ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η ιστοσελίδα της Γραμμικής Άλγεβρας στο ΜΙΤ 

Η ιστοσελίδα του μαθήματος 18.06 του G.Strang στο ΜΙΤ είναι ένας θησαυρός πληροφοριών και ασκήσεων στη θεμελιώδη Γραμμική Άλγεβρα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα να την επισκέφτεστε συχνά.