29 Οκτωβρίου 2011

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, 6 Προπτυχιακά και 25 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με τον ακόλουθο αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών:
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (500 θέσεις)
Πληροφορική (1000 θέσεις)
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1000 θέσεις)
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (800 θέσεις)
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (800 θέσεις)
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (100 θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
1.    Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (270 θέσεις)
2.    Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (120 θέσεις)
3.    Διοίκηση Μονάδων Υγείας (240 θέσεις)
4.    Τραπεζική (280 θέσεις)
5.    Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (240 θέσεις)
6.    Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (100 θέσεις)
7.    Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (90 θέσεις)
8.    Διασφάλιση Ποιότητας (270 θέσεις)
9.    Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90 θέσεις)
10.    Διαχείριση Τεχνικών Έργων (190 θέσεις)
11.    Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (150 θέσεις)
12.    Διαχείριση Αποβλήτων (120 θέσεις)
13.    Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (60 θέσεις)
14.    Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45 θέσεις)
15.    Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (120 θέσεις)
16.    Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60 θέσεις)
17.    Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (60 θέσεις)
18.    Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60 θέσεις)
19.    Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (45 θέσεις)
20.    Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (100 θέσεις)
21.    Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (70 θέσεις)
22.    Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (90 θέσεις)
23.    Σπουδές στην Εκπαίδευση (380 θέσεις)
24.    Εκπαίδευση Ενηλίκων (160 θέσεις)
25.    Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90 θέσεις)
 
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως τη 10η Δεκεμβρίου
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 25 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών - Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες - σε 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

·    Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
·    Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2012.
·    Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση).
·    Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97 όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών αλλά και για την υποβολή της αίτησης, θα μπορούν να εξυπηρετούνται, κατά το ίδιο διάστημα, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. και να τηλεφωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367317, 367327, 367336, 367355 και 367600.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν συνολικά μία και μόνο αίτηση. Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή ΑΤΕΙ και αντίστροφα. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια κατηγορία είτε σε διαφορετική, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (www.eap.gr / έλεγχος σειράς κατάταξης). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα είναι στη διάθεση του Τύπου. Στην κλήρωση θα προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2011.


Οι αρχικώς επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες (κατηγορίες Α και Β) καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο αμέσως μετά την κλήρωση ώστε να πληροφορηθούν σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής τους. Καλούνται επίσης όλοι οι παραπάνω, με δική τους ευθύνη, να αντλήσουν από το διαδίκτυο όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή τους έντυπα, να τα συμπληρώσουν και να τα ταχυδρομήσουν στο Ε.Α.Π. το αργότερο έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 (αποκλειστική προθεσμία).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλ. η 10η Δεκεμβρίου 2011, προσδιορίζει το τέλος του υπολογίσιμου χρόνου προϋπηρεσίας, την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου ή της ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών σας καθώς και οποιουδήποτε άλλου τίτλου απαιτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής των προγραμμάτων σπουδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου