09 Ιανουαρίου 2012

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπ. Παιδείας (www.minedu.gov.gr)


Η τελική κατάταξη για τους υποψηφίους με λανθασμένα στοιχεία

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα εισαγωγής υποψηφίων ειδικών κατηγοριών των περσινών Πανελλαδικών, οι οποίοι είχαν καταθέσει λανθασμένα στοιχεία και είχαν εισαχθεί σε τμήματα, για τα οποία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Πρόκειται για υποψηφίους ειδικών κατηγοριών, όπως τρίτεκνοι και πολύτεκνοι οι οποίοι διεκδίκησαν πέρυσι τις ξεχωριστές θέσεις που διατέθηκαν για πρώτη φορά για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Οπως αποδείχτηκε όμως, ορισμένοι υποψήφιοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν σε αυτές τις κατηγορίες και άρα να διεκδικήσουν τις αντίστοιχες θέσεις.

Το υπουργείο αποφάσισε κατ' εξαίρεση και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, οι επιτυχόντες των ειδικών περιπτώσεων που τελικά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες και αφού διαγράφηκαν από τα τμήματα ή τις σχολές αρχικής εισαγωγής, εισάγονται με τη γενική σειρά στο τμήμα της επόμενης προτίμησής τους βάσει του μηχανογραφικού τους δελτίου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr), πληκτρολογώντας τον τετραψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων.

Οι επιτυχόντες πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο από την Τρίτη 10/01 μέχρι και την Παρασκευή 13/01 και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για εγγραφή
  • Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
  • Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β' υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

    ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου