04 Απριλίου 2012

ΠΟΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) παρουσιάζει τις Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ειδικότερα:

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
Αριθμός δημοσιεύσεων
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτελούν και τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια», με αριθμό δημοσιεύσεων για το 2010 2.368 και 1.734 δημοσιεύσεις αντίστοιχα (Διάγραμμα 4.1.1). Ακολουθούν έξι Πανεπιστήμια με περισσότερες από 400 δημοσιεύσεις το 2010, το Πανεπιστήμιο Πατρών (960 δημοσιεύσεις), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (820 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμια Κρήτης (786 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (714 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (452 δημοσιεύσεις) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (415 δημοσιεύσεις). Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν λιγότερες από 250 δημοσιεύσεις το 2010.
 
Οσον αφορά την εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ο αριθμός των δημοσιεύσεων αυξάνεται, παρά ορισμένες ετήσιες διακυμάνσεις, μέχρι το 2008 σε όλα τα Πανεπιστήμια. Το 2009 και 2010 τα περισσότερα παρουσιάζουν μικρή κάμψη όσον αφορά την παραγωγή δημοσιεύσεων. Σταθερά ανοδική πορεία έχουν σε όλη τη διάρκεια της περιόδου το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός δημοσιεύσεων και η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.1.3. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 11.311 δημοσιεύσεις συμμετέχει στο 27,8% των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 8.577 δημοσιεύσεις στο 21,3%, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 4.989 δημοσιεύσεις στο 12,3% και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 4.261 δημοσιεύσεις στο 10,5%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια κάτω από 10%. 
Εξετάζοντας τη μεταβολή του αριθμού δημοσιεύσεων στο διάστημα της πενταετίας 2006-2010, σε δεκαεπτά Πανεπιστήμια σημειώνεται αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους και σε πέντε (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) καταγράφονται συντελεστές μεταβολής μεγαλύτεροι από το μέσο όρο της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» .
Αριθμός αναφορών
Το Διάγραμμα 4.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου και την εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται για όλα τα Πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης να καταγράφει σταθερά τις υψηλότερες τιμές. Την πενταετία 2006-2010, ποσοστά μεγαλύτερα από τον ελληνικό μέσο όρο 65,5%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (74,2%), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (70,8%), του Χαροκόπειου (70,3%), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (69,8%), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (68,4%), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (66,4%) και του Πανεπιστημίου Πατρών (66,3%).

Αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις όλων των Πανεπιστημίων όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.2.2. Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.  

Την πενταετία 2006-2010 η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στις αναφορές της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» διαμορφώνεται στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.2.3. Πέντε Πανεπιστήμια έχουν μερίδια πάνω από 10%. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 58.803 αναφορές έχει μερίδιο 32,9% στις αναφορές των Πανεπιστημίων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 32.469 αναφορές και μερίδιο 18,2%, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 23.755 αναφορές και μερίδιο 13,3%, το Πανεπιστήμιο Πατρών 22.093 αναφορές και μερίδιο 12,4% και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 20.705 αναφορές και μερίδιο 11,6%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια μικρότερα του 10%.
ΤΕΙ
Αριθμός δημοσιεύσεων
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, με πτωτικές τάσεις μετά το 2008. Το 2010 το ΤΕΙ Αθήνας είχε 102 δημοσιεύσεις, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 72 και το ΤΕΙ Κρήτης 69. Ακολουθούν το ΤΕΙ Λάρισας με 41 δημοσιεύσεις το 2010, το ΤΕΙ Πειραιά με 30, το ΤΕΙ Καβάλας με 29, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με 28, το ΤΕΙ Λαμίας με 27 και το ΤΕΙ Καλαμάτας με 20 .

Την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός και η συμμετοχή κάθε ΤΕΙ στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «ΤΕΙ» παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.1.3. Το ΤΕΙ Αθηνών έχει 480 δημοσιεύεις και μερίδιο 21,2% στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ, το ΤΕΙ Κρήτης 373 δημοσιεύσεις και μερίδιο 16,5%, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 331 δημοσιεύσεις και μερίδιο 14,6%, το ΤΕΙ Λάρισας 170 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,5%, το ΤΕΙ Πειραιά 142 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,3% και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 131 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,8%. Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 5%.

Στη διάρκεια της πενταετίας αυτής, 12 από τα 16 ΤΕΙ παρουσιάζουν θετική μεταβολή στον  αριθμό των δημοσιεύσεων που παράγουν και επτά από αυτά (ΤΕΙ Μεσολογγίου, Καβάλας, ΑΣΠΑΙΤΕ, Καλαμάτας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Αθήνας) παρουσιάζουν συντελεστή μεταβολής μεγαλύτερο από την κατηγορία «ΤΕΙ» . Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο αριθμός δημοσιεύσεων των ΤΕΙ είναι μικρός και συχνά εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις.
Αριθμός αναφορών
Το Διάγραμμα 5.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ και την εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Υψηλά ποσοστά, με σχετική σταθερότητα στη διάρκεια της περιόδου, διατηρούν τα ΤΕΙ Αθήνας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Καλαμάτας, Κρήτης και Λάρισας. Την πενταετία 2006-2010, ποσοστά μεγαλύτερα από τον ελληνικό μέσο όρο 65,5%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ηπείρου (66,7%) ενώ πολύ κοντά βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης (65,4%).

Στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις των ΤΕΙ αυξάνεται .Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης και ακολουθούν τα ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λάρισας, Πάτρας, Πειραιά και Ηπείρου.
Την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός των αναφορών και η συμμετοχή κάθε ΤΕΙ στο συνολικό αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις της κατηγορίας «ΤΕΙ», παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5.2.3. Το υψηλότερο μερίδιο 27,5% έχει το ΤΕΙ Κρήτης με 1.601 αναφορές, και ακολουθούν τα ΤΕΙ Αθήνας (20,7% και 1.204 αναφορές), Θεσσαλονίκης (10,6% και 619 αναφορές), Δυτικής Μακεδονίας (8,4% και 489 αναφορές), Λάρισας (6,4% και 374 αναφορές) και Πάτρας (5,7% και 332 αναφορές). Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 5%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου