03 Σεπτεμβρίου 2012

Πληροφορίες για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

 1.  Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών θα πραγματοποιηθούν από τις 11/09/2012 έως και τις 28/09/2012.
 2. Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά ανεξάρτητα από τις εγγραφές στις 24/09/2012.
 3. Εγγραφές των Κυπρίων, Αλλοδαπών, Ομογενών, Αθλητών και άλλων κατηγοριών θα πραγματοποιηθούν από τις 11/09/2012 έως και τις 28/09/2012.
 4. Οι αιτήσεις εγγραφών των ατόμων για λόγους υγείας υποβάλλονται κατά την διάρκεια των ημερομηνιών που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές.
 5. Τα δικαιολογητικά εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών, τα οποία υποβάλλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είναι τα ακόλουθα:
  1. Αίτηση για εγγραφή η οποία δίνεται από τη Γραμματεία.
  2. Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
  3. Νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης, η οποία χορηγείται από το Λύκειο.
  4.   Φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι εισαγόμενοι δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα.
  6. Αστυνομική Ταυτότητα & φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας χωρίς να είναι επικυρωμένη.
  7. Δεν απαιτείται η υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις.

1 σχόλιο:

 1. Καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία σε όλους τους νέους φοιτητές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή