10 Δεκεμβρίου 2013

Συνήγορος του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνήγορος του φοιτητή λειτουργεί  στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.
Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους.
Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.
 


Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.
Ο Συνήγορος του φοιτητή, ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.
Τη θέση Συνηγόρου του φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει η κ. Σωσάννη Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου . Στοιχεία επικοινωνίας: Ομ. Καθ. Σωσάννη Παπαδοπούλου Τηλέφωνο: 2810 393832 Γραφείο Γ-208 Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών email : souzana@math.uoc.gr
Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν το αίτημα τους μέσω email στο sinigoros.foititi@uoc.gr ή να το υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο στο: - Ρέθυμνο, στην κ. Ιωάννα Τζανταρολάκη, τηλ. 28310 77904, κτήριο Πρυτανείας, Γραμματεία της Συγκλήτου - Ηράκλειο, στην κ. Εύα Μιχελιδάκη, που εκτελεί και χρέη γραμματέα της υπηρεσίας του Συνηγόρου του Φοιτητή, τηλ. 2810 393376, κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, αριστερή πτέρυγα, 2ο γραφείο.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου