16 Οκτωβρίου 2014

5.731 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καθορίστηκε με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, ο αριθμός των παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016., ως ακολούθως :

Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων (215)
– Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120)
– Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (70)
− Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45)
– Σπουδές στην Εκπαίδευση (700)
– Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90)
Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Διασφάλιση Ποιότητας (370)
– Διαχείριση Αποβλήτων (280)
– Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320)
– Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45)
– Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (90)
– Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (60)
− Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100)
– Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων Υποδομής (120)
– Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140)
– Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (30)
– Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (85)
–Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού(90)
Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
ΚΟΙΝΟ Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (450)
– Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395)
– Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400)
– Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390)
– Τραπεζική (455)
Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικές Τέχνες − Πολυμέσα (60)
– Σχεδιασμός Φωτισμού − Πολυμέσα (60)
− Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (30)
Επίσης  521 θέσεις (ποσοστό 10%) επιπλέον των ανωτέρω 5.210 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των
ΤΕΙ που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΔΕ), οι οποίες κατανέμονται αναλογικά στα Π.Μ.Σ. με απόφαση της Δ.Ε.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου