13 Δεκεμβρίου 2014

TA 231 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ PISA

Η διεθνής έρευνα PISA στα   ελληνικά σχολεία   θα πραγματοποιηθεί από τις 2 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2015. Από την Ελλάδα επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία  231 ιδιωτικά και δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά   Λύκεια.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας
Τα γνωστικά πεδία που  θα διερευνηθούν είναι Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, Κατανόηση Κειμένου και η Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος.

 
Η πέμπτη έρευνα PISA, με εστίαση στον εγγραμματισμό στα Μαθηματικά, διεξήχθη το 2012. Τα Μαθηματικά αποτέλεσαν για δεύτερη φορά το κύριο αντικείμενο του PISA παρέχοντας, έτσι, στις συμμετέχουσες χώρες εκτιμήσεις σχετικά με τη διαχρονική μεταβολή των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών συστημάτων τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στο PISA 2012 συμμετείχαν 65 χώρες (εκ των οποίων 34 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ). Από την Ελλάδα πήραν μέρος 192 σχολεία και περίπου 5000 μαθητές. Φορέας υλοποίησης αυτού του PISA στην Ελλάδα ήταν το ΙΕΠ .
ΟΜΑΔΑ PISA του  Ι.Ε.Π.
Εθνική Εκπρόσωπος & Εθνική Διαχειρίστρια: Χρύσα Σοφιανοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μέλη ομάδας:
Παπαστράτου Πηνελόπη, ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, D.E.A.
Χριστόπουλος Πέτρος, ΠΕ19 Πληροφορικής, M.Sc., M.Ed.
Καρναβάς Βασίλειος, ΠΕ70, PhD, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ
Λαζανάς Παναγιώτης, ΠΕ02, PhD, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ


PISA 2012: Οι έλληνες μαθητές κατατάσσονται σε πολύ χαμηλή βαθμολογία
Η Ελλάδα με μέση βαθμολογία 453 μονάδες κατατάσσεται στην ομάδα χωρών με χαμηλότερη βαθμολογία από τη μέση βαθμολογία των χωρών του ΟΟΣΑ (με στατιστικά σημαντική διαφορά) , σύμφωνα με  τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012, που είχε ως κύριο αντικείμενο αξιολόγησης τα Μαθηματικά, ενώ εξετάστηκαν επίσης, με συνοπτικό τρόπο, η Κατανόηση Κειμένου και οι Φυσικές Επιστήμες.     Οι χώρες των οποίων η βαθμολογία των οποίων δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά με τη βαθμολογία της Ελλάδας είναι η Σερβία, η Τουρκία και η Ρουμανία.
 Στην έρευνα  συμμετείχαν 65 χώρες (34 χώρες του ΟΟΣΑ και 31 συνεργαζόμενες χώρες/οικονομίες) που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της παγκόσμιας οικονομίας.
•Αξιολογήθηκαν περίπου 510.000 15χρονοι μαθητές (αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου 28 εκατομμυρίων 15χρονων μαθητών των 65 χωρών που συμμετείχαν). Από την Ελλάδα συμμετείχαν 5.000 15χρονοι μαθητές από 192 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Ο φορέας υλοποίησης του PISA στην Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σύμφωνα με   Εθνική Διαχειρίστρια PISA Επ. καθηγήτρια Χρύσα Σοφιανοπούλου:
Α: Τα αποτελέσματα δείχνουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες όσον αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών στα Μαθηματικά. Η διαφορά που χωρίζει την υψηλότερη από τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία των χωρών που πήραν μέρος στην αξιολόγηση των Μαθηματικών του PISA 2012 ισοδυναμεί με σχεδόν έξι έτη φοίτησης στο σχολείο (245 μονάδες της κλίμακας εγγραμματισμού του PISA).
Β. Όμως, οι διαφορές μεταξύ των χωρών αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μέρος της συνολικής διακύμανσης στις επιδόσεις των μαθητών. Η διαφορά στη βαθμολογία είναι κατά κανόνα ακόμα μεγαλύτερη εντός των χωρών. Σε κάποιες χώρες, η διαφορά που χωρίζει τους μαθητές που επιτυγχάνουν τις υψηλότερες επιδόσεις από αυτούς με τις χαμηλότερες μπορεί να ξεπεράσει τις 300 μονάδες, οι οποίες ισοδυναμούν με περισσότερα από 7 έτη φοίτησης στο σχολείο. Η αποτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο διαφορετικών πληθυσμών και ο περιορισμός του χάσματος που παρατηρείται στις επιδόσεις των μαθητών παραμένει μια μεγάλη πρόκληση για όλες τις χώρες.
Γ. Η επαρχία Σαγκάη της Κίνας (με μέση βαθμολογία 613 μονάδες) πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία στα Μαθηματικά με 119 μονάδες πάνω από τη μέση βαθμολογία των χωρών του ΟΟΣΑ, που ισοδυναμούν με σχεδόν 3 έτη φοίτησης στο σχολείο. Η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ-Κίνα, η Ταϊβάν-Κίνα, η Κορέα, το Μακάο-Κίνα, η Ιαπωνία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία και η Ολλανδία με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, συμπληρώνουν την δεκάδα των χωρών με την υψηλότερη βαθμολογία στα Μαθηματικά.
Δ. Η Ελλάδα με μέση βαθμολογία 453 μονάδες κατατάσσεται στην ομάδα χωρών με χαμηλότερη βαθμολογία από τη μέση βαθμολογία των χωρών του ΟΟΣΑ (με στατιστικά σημαντική διαφορά) . Η Σερβία, η Τουρκία και η Ρουμανία είναι οι χώρες των οποίων η βαθμολογία των οποίων δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά με τη βαθμολογία της Ελλάδας.
Ε. Από τις 64 χώρες/οικονομίες που διαθέτουν συγκρίσιμα στοιχεία ανάμεσα στα έτη 2003 και 2012, σε 25 χώρες η βαθμολογία στα Μαθηματικά αυξήθηκε, σε 25 χώρες δεν σημείωσε μεταβολή και σε 14 χώρες μειώθηκε.
Ζ. Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών που βελτίωσαν τη βαθμολογία τους στα Μαθηματικά από το 2003. Η μέση βαθμολογία της Ελλάδας το 2003 ήταν 445 μονάδες, ενώ το 2012 είναι 453 μονάδες. Η αύξηση αυτή είναι στατιστικά σημαντική.
Η. Τα αγόρια επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά από τα κορίτσια σε 37 από τις 65 συμμετέχουσες χώρες/οικονομίες. Στην Ελλάδα η διαφορά βαθμολογίας υπέρ των αγοριών είναι στατιστικά σημαντική. Τα κορίτσια αντίθετα επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά μόνο σε πέντε χώρες.
Θ.Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το 23% των μαθητών στις χώρες του ΟΟΣΑ και το 32% των μαθητών σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες/οικονομίες δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν βαθμολογία, η οποία να τους κατατάσσει στο βασικό Επίπεδο 2 της κλίμακας μαθηματικού εγγραμματισμού του PISA. Σε αυτό το επίπεδο, οι μαθητές είναι σε θέση να εντοπίζουν την κατάλληλη πληροφορία από μια μόνο πηγή και να χρησιμοποιούν βασικούς αλγόριθμους, τύπους, διαδικασίες ή κανόνες για να επιλύσουν προβλήματα με ακέραιους αριθμούς.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ,
Ι. Η επαρχία Σανγκάη της Κίνας , το Χονγκ Κονγκ- Κίνα, η Σινγκαπούρη, η Ιαπωνία και η Κορέα είναι οι πέντε χώρες με την υψηλότερη βαθμολογία στην Κατανόηση Κειμένου.
Κ.Η επαρχία Σανγκάη της Κίνας, το Χονγκ Κονγκ- Κίνα, η Σινγκαπούρη, η Ιαπωνία και η Φινλανδία είναι οι πέντε χώρες με την υψηλότερη βαθμολογία στις Φυσικές Επιστήμες.
ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ;
Λ.Το δυσμενές κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον συνδέεται στενά με πολλά χαρακτηριστικά των μαθητών και των σχολείων, τα οποία με τη σειρά τους συσχετίζονται με τις επιδόσεις των μαθητών. Αν και οι χαμηλές επιδόσεις σε ένα σχολείο δεν εξηγούνται αποκλειστικά από το δυσμενές κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, αυτό σχετίζεται ισχυρά με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Όμως, οι  διαφορές ανάμεσα στις χώρες, στον βαθμό κατά τον οποίο οι παράγοντες σε επίπεδο μαθητή (π.χ. η δομή της οικογένειας, το επάγγελμα των γονέων, το μεταναστευτικό υπόβαθρο) καθώς και οι παράγοντες σε επίπεδο σχολείου (π.χ. με ποιον τρόπο γίνεται η κατανομή των πόρων στα σχολεία) σχετίζονται με τις επιδόσεις και το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές μπορούν να έχουν επίπτωση τόσο στην ισότητα των ευκαιριών όσο και στις επιδόσεις.
Μ.Από τις 39 χώρες/οικονομίες που πήραν μέρος στο PISA το 2003 και το 2012, το Μεξικό, η Τουρκία και η Γερμανία βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στα Μαθηματικά και παράλληλα περιόρισαν την επίδραση του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος στις επιδόσεις των μαθητών.
Ν. Μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, ένας μαθητής που προέρχεται από περισσότερο ευνοϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον επιτυγχάνει βαθμολογία υψηλότερη κατά 39 μονάδες στα Μαθηματικά (που ισοδυναμεί με επιπλέον φοίτηση ενός σχολικού έτους) συγκριτικά με ένα μαθητή από λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον.
Ξ. Παρόλο που το ποσοστό των μεταναστών μαθητών στις χώρες του ΟΟΣΑ έχει αυξηθεί από 9% το 2003 σε 12% το 2012, η συγκέντρωση μεταναστών μαθητών σε ένα σχολείο δεν συσχετίζεται από μόνη της με χαμηλές επιδόσεις.
Ο.Στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι μαθητές που δήλωσαν ότι φοίτησαν στην προσχολική εκπαίδευση για περισσότερο από ένα χρόνο επιτυγχάνουν βαθμολογία υψηλότερη κατά 53 μονάδες στα Μαθηματικά (που ισοδυναμεί με περισσότερο από ένα έτος φοίτησης σε σχολείο) από τους μαθητές που δεν φοίτησαν στην προσχολική εκπαίδευση.
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Π.Η μελέτη και η εξάσκηση παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μαθητών, αλλά οι μαθητές μπορούν να πετύχουν κατάταξη στα υψηλότερα επίπεδα μόνο όταν πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο της επιτυχίας τους και ότι είναι ικανοί για υψηλές επιδόσεις. Το γεγονός ότι σε μερικές χώρες οι μαθητές πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι κυρίως αποτέλεσμα σκληρής εργασίας και ότι δεν οφείλεται τόσο σε έμφυτες ικανότητες, δείχνει ότι η εκπαίδευση και το κοινωνικό της πλαίσιο μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή εμπνέοντας τις αξίες οι οποίες ευνοούν την επιτυχία στην εκπαίδευση.
Ρ. Οι μαθητές που δείχνουν προθυμία να επιλύσουν προβλήματα Μαθηματικών, που νιώθουν ότι μπορούν να διαχειριστούν πολλές πληροφορίες, που δηλώνουν ότι καταλαβαίνουν κάτι γρήγορα, και που τους αρέσει να λύνουν σύνθετα προβλήματα επιτυγχάνουν, κατά μέσο όρο, βαθμολογία υψηλότερη κατά 30 μονάδες στα Μαθηματικά από εκείνους που δεν δείχνουν μεγάλη προθυμία να επιλύσουν προβλήματα.
Σ.Ένας τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η αρνητική αυτοαντίληψη είναι το άγχος για τα Μαθηματικά. Περίπου το 30% των μαθητών ανέφεραν ότι «απελπίζονται» όταν λύνουν προβλήματα μαθηματικών.
Τ. Τα αποτελέσματα του PISA δείχνουν ότι ακόμα και όταν τα κορίτσια πετυχαίνουν τις ίδιες επιδόσεις με τα αγόρια στα Μαθηματικά, τείνουν να δηλώνουν ότι έχουν λιγότερη επιμονή, μικρότερη προθυμία για την επίλυση προβλημάτων, λιγότερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους να μάθουν Μαθηματικά και περισσότερο άγχος από τα αγόρια για τα Μαθηματικά. Τείνουν, επίσης, να αποδίδουν την αποτυχία στα Μαθηματικά στους εαυτούς τους παρά σε εξωτερικούς παράγοντες.
ΤΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ;
Υ.Είναι γεγονός ότι το ύψος των δαπανών για την παιδεία σε κάθε κράτος έχει αντίκτυπο στις επιδόσεις των μαθητών. Δεν είναι όμως ο μοναδικός παράγοντας για την εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης.
Φ.Ο διαχωρισμός στα σχολικά συστήματα, ο οποίος είναι αποτέλεσμα πολιτικών όπως είναι πχ η επανάληψη της ίδιας τάξης και ο προσανατολισμός των μαθητών, από μικρή ηλικία σε διαφορετικούς τύπους σχολείων, συσχετίζεται αρνητικά με την παροχή ίσων ευκαιριών.
Χ.Τα αποτελέσματα του PISA δείχνουν ότι πάνω από ένα επίπεδο δαπάνης ανά μαθητή, για τη σχολική επιτυχία δεν απαιτούνται μόνο χρήματα. Ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται οι πόροι είναι εξίσου σημαντικός με τα ποσά που διατίθενται.
Ψ. Τα σχολεία με μεγαλύτερη αυτονομία όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών τείνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τα σχολεία με μικρότερη αυτονομία, όταν ανήκουν σε εκπαιδευτικά συστήματα με περισσότερες πρακτικές λογοδοσίας και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των καθηγητών και του διευθυντή για τη διαχείριση του σχολείου.
Ω.Οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, με διαθέσιμα δεδομένα τα έτη 2003 και 2012, έχουν βελτιώσει το προσωπικό, τον σχολικό εξοπλισμό και τις σχολικές εγκαταστάσεις.
 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PISA;
«Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να μπορούν να κάνουν οι μαθητές»; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα της έρευνας PISA (Programme for International Student Assesment) η οποία αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ποιότητας, της ισότητας των παρεχόμενων ευκαιριών και της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων. Το PISA μετρά τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 15χρονων μαθητών στην Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες και αξιολογεί κυρίως κατά πόσο οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών είναι σημαντικές για την πλήρη και ενεργό συμμετοχή τους στις σύγχρονες κοινωνίες, και λιγότερο τον βαθμό κατοχής ενός συγκεκριμένου Αναλυτικού Σχολικού Προγράμματος.
Η έρευνα διεξάγεται ανά τριετία, με διαφορετικό κύριο αντικείμενο κάθε φορά, και σύμφωνα με συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές που είναι κοινές και συμφωνημένες για όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015
ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ
6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ
8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
12 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
13 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗ - ΑΞΙΟΝ
14 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
15 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
16 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
17 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
18 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
19 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
20 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
21 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟ
23 ΑΤΤΙΚΗΣ 13ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
24 ΑΤΤΙΚΗΣ 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
25 ΑΤΤΙΚΗΣ 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
26 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
27 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
28 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
29 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
30 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
31 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
32 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
33 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
34 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
36 ΑΤΤΙΚΗΣ 39ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
37 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑΣ
38 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
39 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
40 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
41 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
42 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
43 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
44 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
45 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
46 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
47 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
48 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
49 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
50 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
51 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ
ΣΜΥΡΝΗ
52 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
53 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
54 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
55 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
56 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
57 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ -
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ
58 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΣΧΟΛΗ
ΜΩΡΑΪΤΗ
59 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΗΣ Γ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ
60 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ
61 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
62 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
63 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
64 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
65 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
66 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
67 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
68 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΕΠΑ.Λ ΑΧΑΡΝΩΝ
69 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ
70 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ -
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ
71 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ -
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ
72 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ -
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΕΑ ΣΑΒΒΑ
73 ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
74 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
75 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
76 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
77 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
78 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
79 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
80 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
81 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
82 ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
83 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΙΝΙΑ
84 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
85 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
86 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ
87 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
88 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
89 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ
90 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
91 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
92 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
93 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
94 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
95 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
96 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
97 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑ
98 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
99 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
100 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
101 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑ
102 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
103 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑ -
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΥ
104 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
105 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
106 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
107 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ
108 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
109 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
110 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
111 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
112 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
113 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
114 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
115 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙ
116 ΗΠΕΙΡΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
117 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ
118 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
119 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
120 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
121 ΗΠΕΙΡΟΥ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
122 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΖΩΣΙΜΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ
123 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
124 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
125 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
126 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
127 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ
128 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
129 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ
130 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
131 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
132 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
133 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
134 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
135 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
136 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
137 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
138 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
139 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
140 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
141 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
142 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
143 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
144 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -
ΑΝΑΤΟΛΙΑ
145 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΛΥΚΕΙΟ
146 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
147 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑ
148 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
149 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
150 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
151 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
152 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
153 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗ
154 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
155 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
156 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
157 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
158 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
159 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
160 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
161 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
162 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
163 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
164 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟ
165 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
166 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
167 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
168 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
169 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
170 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
171 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΞΟΥ
172 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
173 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
174 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
175 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
176 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΛΥΚΕΙΟ
177 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
178 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
179 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
180 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
181 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
182 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
183 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
184 ΚΡΗΤΗΣ 13ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
185 ΚΡΗΤΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
186 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΡΝΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
187 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
188 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
189 ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
190 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
191 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
192 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
193 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
194 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
195 ΚΡΗΤΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
196 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ
ΧΑΝΙΩΝ
197 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
198 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ
199 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
200 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
201 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΜΗ
202 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
203 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΑΣ
204 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ
205 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
206 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
207 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ -
ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
208 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
209 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
210 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
211 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
212 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
213 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
214 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ
215 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
216 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
217 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
218 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
219 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ
220 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
221 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ
222 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
223 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
224 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
225 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
226 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
227 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
228 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
229 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
230 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑ
231 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΣ

 esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου