20 Ιουνίου 2011

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Εφιστούμε την προσοχή σας, πως η συγκεκριμένη εφαρμογή,  αν και παρέχει έναν αρκετά αξιόπιστο τρόπο υπολογισμού των Μορίων εισαγωγής, εντούτοις δεν είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Ενδέχεται λοιπόν σε κάποιους υπολογισμούς να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ώς προς το σύνολο των μορίων, καθώς είναι δυνατό να υπάρξουν τροποποιήσεις μετά τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων.

Ανάλογα με την κατεύθυνση που έχετε ακολουθεί μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη εφαρμογή από τις επόμενες εφαρμογές.
  • Υπολογισμός μορίων Θεωρητικής Κατεύθυνσης
  • Υπολογισμός μορίων Θετικής Κατεύθυνσης
  • Υπολογισμός μορίων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου