10 Απριλίου 2013

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Πηγή esos.gr
Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ) κάνει γνωστό στις σχολικές μονάδες πως  με την παρ. 11 του άρθρου 38 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24-Α’ ) στο τέλος του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3748/2009(Α΄29) και ισχύει, προστίθεται η φράση: «Τα όσα ανωτέρω ισχύουν και για τους μαθητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, καθώς και ειδικής διάκρισης».
Με την ως άνω ρύθμιση οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον ως άνω διαγωνισμό, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης. Η διάταξη μπορεί να εφαρμοστεί και για όσους αποκτούν το απολυτήριό τους με ενδοσχολικές εξετάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου