12 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ανακοινώνονται σήμερα από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των μετεγγραφέντων επιτυχόντων των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://solon.it.minedu.gov.gr.

Όπως ανακοίνωσε ήδη το υπουργείο, ο συνολικός αριθμός των αιτούντων, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις μεταφοράς θέσης, ανέρχεται σε 8.438. Ο αριθμός των υποψηφίων που πέτυχε μετεγγραφή και μεταφέρει τη θέση του σε άλλο τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης από εκείνο στο οποίο είχε αρχικά εισαχθεί, ανέρχεται σε 3.782.

Οι αιτούντες τη μεταφορά θέσης μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, είτε στη διεύθυνση http://solon.it.minedu.gov.gr, με τον 8 - ψηφίο κωδικό εξετάσεων και τα τέσσερα αρχικά σας σε Ελληνικούς χαρακτήρες (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο), προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα.

Οι επιτυχόντες οφείλουν να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Δευτέρα 17/03/2014 έως και την Δευτέρα 31/03/2014, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές δεν διαθέτουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης μπορούν να το εκτυπώσουν εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα http://solon.it.minedu.gov.gr του υπουργείου Παιδείας.

Η εγγραφή των επιτυχόντων ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τα Ιδρύματα υποδοχής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου