23 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του υπ. Παιδείας Μ. Κοντογιάννη η  κατανομή των μαθητών σε τμήματα καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά, με βάσει  την κείμενη νομοθεσία.

Στη β΄ ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκαπέντε (15) ή δώδεκα (12), σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 71103/Γ2/24-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1575).
Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αριθμητικά στοιχεία ισχύουν όταν στο σχολείο λειτουργεί ένα τμήμα για την κάθε ξένη γλώσσα. Τα τμήματα συμπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα μαθήματα. Συνεπώς δημιουργείται τμήμα για τη β΄ ξένη γλώσσα από τους μαθητές όλων των τμημάτων της ίδιας τάξης.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων τα τμήματα είναι δυνατόν να χωρίζονται σύμφωνα με την επιλογή των μαθητών στη β΄ ξένη γλώσσα και ακολουθείται η αλφαβητική σειρά εφόσον απαιτείται δημιουργία δυο ή περισσότερων τμημάτων με μαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια ξένη
γλώσσα και τα τμήματα της τάξης είναι περίπου ισοδύναμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου