08 Αυγούστου 2011

ΑΡΙΣΤΑ ΣΤΟ ΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Στην πρώτη θέση της αξιοποίησης των προγραμμάτων της Ε.Ε.

Άριστα παίρνει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στην έκθεση αξιολόγησης των Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων της χώρας που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναδεικνύεται, επίσης, η δυναμική των ΑΕΙ αλλά και των ερευνητικών κέντρων της Κρήτης που καταφέρνουν να προσελκύουν πόρους από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε.

Στην έκθεση αναφέρεται πως η έρευνα και η καινοτομία στη χώρα εξαρτάται άμεσα από τη χρηματοδότηση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ η Ελλάδα αναμένεται να ξοδέψει συνολικά τέσσερα δις ευρώ για την καινοτομία, το διάστημα από το 2007 ως το 2013.

Σύμφωνα με την έκθεση, η καινοτομία στην ελληνική οικονομία πηγάζει από εισερχόμενη τεχνολογία και τεχνογνωσία, ενώ δεν είναι σημαντική η τεχνολογία που παράγεται εντός των ορίων της χώρας.

Στην Ελλάδα, η αναλογία μεταξύ ερευνητών και πληθυσμού είναι χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρόλα αυτά, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν διδακτορικό διαρκώς αυξάνεται και, μάλιστα, με ρυθμούς ταχύτερους από της Ευρώπης.

Επίσης, η χώρα μας βρίσκεται σε καλό επίπεδο, όσο αφορά την παραγωγή επιστήμης αλλά και τις δημοσιεύσεις των ερευνητών ενώ κατέχει ηγετική θέση όσο αφορά στις συνεργασίες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το ΙΤΕ έχει την πρώτη θέση όσο αφορά στη χρηματοδότηση που λαμβάνει σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρόεδρος του ΙΤΕ, κ. Κώστας Φωτάκης, θεωρεί πως τα θετικά αποτελέσματα είναι απόρροια της συνέργειας του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης αφού στο ΙΤΕ στην Κρήτη εργάζονται 71 ερευνητές και 100 μέλη ΔΕΠ του Π.Κ. “

Αυτό το μείγμα οδηγεί σε αυτή τη μεγάλη προστιθέμενη επιστημονική και οικονομική αξία», αναφέρει. Όσο αφορά στην έκθεση της Ε.Ε., λέει ότι «αυτό που φαίνεται είναι ότι οι φορείς έρευνας στο Ηράκλειο προσελκύουν το 10,6% των κοινοτικών εισροών στην Ελλάδα για θέματα έρευνας και τεχνολογίας που αν λάβει υπόψη κανείς τον πληθυσμό δείχνει το εξαιρετικό δυναμικό που υπάρχει στην Κρήτη από άποψη ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμών”.

Ο κ. Φωτάκης θεωρεί πως αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης της περιφέρειας, «γιατί παράλληλα με τον τουρισμό και την αγροτοβιομηχανία η μάθηση, η έρευνα και η καινοτομία μπορεί να αποτελέσουν άξονα ανάπτυξης στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, έχει ιδιαίτερη σημασία να στηριχθεί με κάθε μέσο το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα και επίσης να βρεθούν σχήματα τόνωσης υψηλών δεξιοτήτων ταλαντούχων νέων επιστημόνων, τεχνικών, διοικητικών που είναι αναγκαίοι για να δημιουργείται αυτή η προστιθέμενη αξία και το έχουν αποδείξει», σχολιάζει.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΙΤΕ τονίζει πως «πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, νομίζω ότι η δημιουργία προοπτικής είναι κεντρικής σημασίας στις σημερινές συνθήκες και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πραγματικά υπάρχει προοπτική στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας όσο αφορά όλους τους φορείς της Κρήτης και το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ, το Πολυτεχνείο και τα ερευνητικά κέντρα.»

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη έκθεση περιλαμβάνει αξιόπιστα στοιχεία που προέρχονται από την Ε.Ε. και δεν αποτελούν έρευνα ιδιωτικής εταιρείας, όπως εκείνη που πρόσφατα απασχόλησε τα ΜΜΕ.

Μάλιστα, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηράκλειο, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας τόνισε πως η συγκεκριμένη έκθεση θα ληφθεί υπόψη από το υπουργείο Παιδείας για την αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων της χώρας.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου