14 Αυγούστου 2011

ΣτΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Απερρίφθη από  το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση απόφοιτης παραρτήματος Γαλλικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα να της αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών, ως ισότιμος με αυτούς, που χορηγούν τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Δεν θεωρούνται ισότιμα με τα πτυχία  των ελληνικών ΑΕΙ, όταν μέρος των σπουδών  πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, έκρινε το Ανώτατο δικαστήριο.
Ωστόσο εξαιτίας  της σπουδαιότητας του ζητήματος , οι δικαστές παρέπεμψαν την υπόθεση στην αυξημένη 7μελή σύνθεση του Τμήματος.
Η απόφοιτη είχε τίτλο σπουδών έτους  2003 τον οποίο κατέθεσε σ το Διατμηματικό Συμβούλιο Αναγνώρισης Ισοτιμιών Τίτλων Καλών Τεχνών Αλλοδαπής, για να της  αναγνωρισθεί ως ισότιμο με το αντίστοιχο πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ.Μέρος των σπουδών, τρία από τα πέντε χρόνια , πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου