20 Νοεμβρίου 2011

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΟΝΟΜΑ: 
Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ.
ΕΠΙΘΕΤΟ: 
(Εκπρόσωπος: ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ)    
ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ);: 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ; (Μέχρι 100 λέξεις): 
• Η ενίσχυση παραγόντων προστασίας στην κρίσιμη φάση της μετάβασης από την παιδική στην εφηβική ηλικία για την ομαλότερη προσαρμογή του παιδιού σε όλα τα επίπεδα (γνωστικό, συναισθηματικό, επίπεδο σχέσεων με οικογένεια, σχολείο και φίλους)και
• Σε μακρόχρονη βάση η αποτροπή/ μείωση παραγόντων κινδύνου από την εμπλοκή με παραβατικές συμπεριφορές και χρήση ουσιών. Η παρέμβαση εστιάζεται σε παιδιά από οικογένειες μη προνομιούχες υψηλού κινδύνου(παιδιά μεταναστών αλλά και Ελλήνων, που ζουν σε βεβαρυμένες περιοχές, όπως το κέντρο της Αθήνας, παιδιά με σύνθετες μαθησιακές δυσκολίες, που συνήθως έχουν «καριέρα κακού μαθητή» και κινδυνεύουν να διακόψουν πρώιμα το σχολείο).

 
ΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ;: 
• Έχει γίνει παρέμβαση (έναρξη 2007) με ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε δημοτικό σχολείο, στην Στ’ τάξη, όπου προσφέρεται εξατομικευμένη δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου σε χώρους του ΟΝΑ Γαλατσίου και της Φοιτητικής Εστίας Πατησίων. Η δράση αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τη συνεργασία και άλλων σχολείων.
• Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξεύρεση, κινητοποίηση, προετοιμασία, ένταξη, εκπαίδευση και εποπτεία των εθελοντών, οι οποίοι έχουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του προγράμματος(παροχή εκπαιδευτικής γνώσης και εμπειρίας, δημιουργία συναισθηματικής σχέσης με τα παιδιά, παροχή θετικού προτύπου, παροχή σταθερών προσώπων αναφοράς). Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 35 εν ενεργεία εθελοντές
• Έχει δημιουργηθεί ομάδα 26 ατόμων, που κάνει μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 6-8 ώρες την εβδομάδα ως επί το πλείστον σε εξατομικευμένη βάση στα βασικά μαθήματα του σχολείου. Η ενισχυτική διδασκαλία υλοποιείται κυρίως από ομάδα εθελοντών, η οποίοι παίρνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εποπτεία από εξειδικευμένο προσωπικό. Η παρέμβαση αυτή ενδυναμώνει τα παιδιά( τόσο πρακτικά μέσω βελτίωσης της επίδοσής τους) όσο και συναισθηματικά( βελτίωση της αυτοεικόνας τους), έτσι ώστε να παραμείνουν στο σχολείο και να αποκτήσουν θετικές εικόνες εκπαίδευσης
• Τα παιδιά επίσης εντάσσονται στο Δίκτυο Κοινωνικής Δραστηριοποίησης με ομάδα ομοτίμων, η οποία γίνεται κάθε 3 εβδομάδες (Σάββατο 10-2), και στη οποία διαχειρίζονται ζητήματα ταυτότητας, ρατσισμού, κοινωνικής συμπεριφοράς, ένταξης & κοινωνικής συνοχής, καθώς και ζητήματα σχέσεων με οικογένεια, φίλους & σχολείο. Σ’ αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται πολιτιστικές & ψυχαγωγικές επισκέψεις και έξοδοι, καθώς και καλοκαιρινό πρόγραμμα για τον μήνα Ιούλιο
• Στα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου παρέχεται Επαγγελματικός Προσανατολισμός από το Μεταβατικό σχολείο του Δικτύου, όπου δημιουργούνται διέξοδοι για το μέλλον στα παιδιά, όπου τα παιδιά μαθαίνουν τον εαυτό τους, βάζουν στόχους και κάνουν τις καλύτερες σχολικές επιλογές για την επίτευξη αυτών των στόχων
• Μέσα στα πλαίσια υποστήριξης όλης της οικογένειας, γίνονται συχνά ραντεβού(τηλεφωνικά και δια ζώσης) με τις οικογένειες των παιδιών, με τις οποίες βρισκόμαστε σε συχνή επικοινωνία. Στους γονείς / κηδεμόνες παρέχεται συμβουλευτική και υποστήριξη, και δίνεται έμφαση στη δημιουργία στενής συνεργασίας για την βελτίωση του κάθε παιδιού. Δημιουργείται έτσι η αίσθηση της κοινότητας και ενδυναμώνεται η κοινωνική συνοχή και η ψυχική υγεία της οικογένειας
• Έχει δημιουργηθεί κανάλι επικοινωνίας για παραπομπές με άλλες δομές εντός & εκτός ΚΕΘΕΑ (π.χ. ΟΝΑ για διάθεση χώρων για την ενισχυτική διδασκαλία, Α’ ΚΕΔΔΥ για τη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και την αντιμετώπισή τους, Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ για ψυχιατρικές εκτιμήσεις, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ για βελτίωση της ψυχικής υγείας των οικογενειών των παιδιών που είναι στο πρόγραμμα, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για διαγνώσεις και θεραπεία)
• Γίνεται προσπάθεια προσέγγισης με τα σχολεία όπου φοιτούν τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του κάθε παιδιού και συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος & με τη Διεύθυνση του Σχολείου
• Δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε σχολεία που φοιτούν τα παιδιά του Προγράμματος με στόχο τη δημιουργία δικτύου κάλυψης του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται κατόπιν αιτημάτων των σχολείων
• Επικοινωνία & συνεργασία με τα Γυμνάσια (Γυμνασιάρχες & Σύλλογο Καθηγητών) στα οποία εγγράφονται οι μαθητές του Δημοτικού και στη συνέχεια του Γυμνασίου
• Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ TEDxATHENS ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ: 
• Προβολή της πρότασης πρόληψης στην ευάλωτη ηλικία προεφηβείας & εφηβείας • Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άλλους επαγγελματίες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων • Εξεύρεση εθελοντών για την ενισχυτική διδασκαλία • Συνεργασία με φορείς για την υποστήριξη των δράσεων- συνεργασία με ομάδες κοινωνικής προσφοράς • Συνεργασία με επαγγελματία για την έγκαιρη παρουσία του υλικού του Προγράμματος στο διαδίκτυο • Εξεύρεση πόρων
ΠΟΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΑΝ ΚΕΡΔΙΖΑΤΕ ΤΟ TEDxAthens Challenge;: 
• Διεύρυνση του προγράμματος • Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άλλους επαγγελματίες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων • Συνεργασία με φορείς για την υποστήριξη των δράσεων- συνεργασία με ομάδες κοινωνικής προσφοράς
ΠΩΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ;: 
Ενδεικτικά: • Ε.Ι.Ν.-Φ.Ε.Α.(Φοιτητική εστία Αθήνας) για διάθεση χώρων για ενισχυτική διδασκαλία, • ΟΝΑ Γαλατσίου & Εξαρχείων για διάθεση χώρων για την ενισχυτική διδασκαλία, • Α’ ΚΕΔΔΥ για τη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και την αντιμετώπισή τους, • Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ για ψυχιατρικές εκτιμήσεις, • Κέντρο Ημέρας Βαβέλ για βελτίωση της ψυχικής υγείας των οικογενειών των παιδιών που είναι στο πρόγραμμα • Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων, • Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ΙΚΑ Αθήνας, • Παιδοψυχιατρική Κλινική του « Αγ. Σοφία», για διαγνώσεις και θεραπεία, • Ανοιχτές δομές του ΚΕΘΕΑ (MOSAIC-ΠΛΕΥΣΗ-ΣΤΡΟΦΗ-ΔΙΑΒΑΣΗ), • Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Καλλιθέας, • Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού Νοσοκομείου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», • Εθελοντές φοιτητές & καθηγητές, • Δημοτικά & Γυμνάσια του κέντρου της Αθήνας.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ;: 
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.prevention.gr στο Τμήμα Πρόληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε σχετικό δημοσιευμένο άρθρο, διαθέσιμη περίληψη (http://www.exartiseis.gr/FilesUP/TsiotraXVI_EL.pdf)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου