23 Νοεμβρίου 2011

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ : ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΙΠ


ΠΗΓΗ:esos.gr
Το πρόγραμμα σπουδών στη Φυσικοθεραπεία στο TEI Λαμίας πρέπει να αναγνωριστεί ως πανεπιστημιακού επιπέδου προκειμένου να επιτραπεί η διεξαγωγή μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων τονίζει στην έκθεσή της η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της ΑΔΙΠ  και σημειώνει: « Κάτι τέτοιο όχι μόνο θα προσέλκυε πρόσθετη χρηματοδότηση για την υποστήριξη του προϋπολογισμού του Τμήματος, αλλά θα ενθάρρυνε επίσης τους αποφοίτους να παραμείνουν στην Ελλάδα για μεταπτυχιακές σπουδές. Επιπλέον, θα διευκόλυνε την ανάπτυξη της τεκμηριωμένης φυσικοθεραπευτικής πρακτικής».
Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας πρέπει να συνεχίσεινα αναγνωρίζεται ως τίτλος ΑΕΙ (Bachelor of Science) (EQF επίπεδο 6),όπως ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπογραμμίζουν οι Εξωτερικοί Αξιολογητές στην έκθεσης τους και τονίζουν τα εξής:.

o Η δυνατότητα των φοιτητών να παρατείνουν τη φοίτησή τους πέραν του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των τεσσάρων ετών και η δυνατότητα επανειλημμένων εξετάσεων στα μαθήματα εμποδίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών. Η ΕΕΑ ήταν στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσει την καθιέρωση του ανώτατου ορίου των 6 (έξι) ετών σπουδών για τη φυσικοθεραπεία και μάλιστα θα υποστήριζε την καθιέρωση του ανώτατου ορίου των πέντε ετών, με δυνατότητα μίας μόνο επανάληψης οποιασδήποτε εξέτασης (όπως  ισχύει σε άλλα ιδρύματα).
o Το ίδρυμα θα πρέπει να έχει λόγο σχετικά με τον αριθμό του προσωπικού και τον αριθμό των εισακτέων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εξωτερικοί αξιολογητές κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα και συστάσεις:

1. Το Τμήμα στελεχώνεται από αφοσιωμένα και ενθουσιώδη άτομα που απολαμβάνουν να εργάζονται στο TEI Λαμίας. Έχουν πάθος για το επάγγελμά τους και αισθάνονται ότι κατευθύνουν τις διαδικασίες και την πορεία που οδηγούν στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών. Αισθάνονται επίσης ότι συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Τμήμα. Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, με την πλειονότητα τους είτε να κατέχει διδακτορικό δίπλωμα είτε να οδεύει στην απόκτησή του.
2. Οι υποδομές είναι εξαιρετικές. Οι χώροι διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα διαλέξεων είναι επαρκή σε αριθμό, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια και ο εξοπλισμός είναι κατεξοχήν κατάλληλα για τη φυσικοθεραπευτική εκπαίδευση. Το ερευνητικό εργαστήριο εμβιομηχανικής και εκτίμησης της καρδιαγγειακής/αναπνευστικής λειτουργίας είναι εξαιρετικό και θα ήταν άξιο ζήλου πολλών προγραμμάτων βρετανικών πανεπιστημίων φυσικοθεραπείας. Οι διαθέσιμες υποδομές για την κλινική εκπαίδευση είναι ικανοποιητικού επιπέδου και εφάμιλλες με εκείνες που γνωρίζει η ΕΕΑ.
3. Η κλινική εκπαίδευση ήταν υψηλού επιπέδου, και οι θέσεις πρακτικής άσκησης σωστά οργανωμένες, παρά τους περιορισμούς στο χρόνο του προσωπικού, λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών. Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του TEI Λαμίας ήταν ικανοποιητική.
4. Οι φοιτητές φάνηκε να απολαμβάνουν τη μαθησιακή εμπειρία και θεωρούσαν ότι υποστηρίζονταν ικανοποιητικά από το προσωπικό, τόσο στο TEI Λαμίας όσο και κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Η πλειονότητα των 100 περίπου φοιτητών με τους οποίους συναντήθηκε η ΕΕΑ ήταν ενθουσιώδεις, συγκροτημένοι και διέθεταν κίνητρα. Η ΕΕΑ εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές αναλάμβαναν την πρωτοβουλία σχηματισμού ομάδων μελέτης στο πλαίσιο της κλινικής τους άσκησης. Συνολικά, οι φοιτητές εκφράστηκαν θετικά για το TEI Λαμίας και έδειξαν να εκτιμούν τη μαθησιακή τους εμπειρία.
5. Το Τμήμα καταβάλλει σοβαρή προσπάθεια να εξασφαλίσει και να διατηρήσει τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες  (όπως τα προγράμματα Erasmus και Leonardo) και να δημιουργήσει ισχυρούς συνδέσμους με ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης άλλων χωρών.
Τομείς για βελτίωση και ανάπτυξη
1. Η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων συγκρίνεται δυσμενώς με προγράμματα σπουδών φυσικοθεραπείας άλλων χωρών. Εντούτοις, αυτό είναι υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας.
2. Η πρόσβαση στις πηγές της Βιβλιοθήκης περιορίζεται στις εργάσιμες ώρες. Συστήνουμε την εφαρμογή ενός πιο ευέλικτου ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
3. Οι μαθησιακές και διδακτικές μέθοδοι και το εξεταστικό σύστημα πρέπει να εναρμονιστούν με τα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες. Το Τμήμα πρέπει να εξετάσει την τροποποίηση ορισμένων μεθόδων εξέτασης ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές.
4. Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει επίσης να επανεξετάσει τον κανονισμό του προγράμματος σπουδών προκειμένου να υπάρξει συνοχή μεταξύ των εξετάσεων και της διδασκαλίας για κάθε μάθημα, αλλά και για το σύνολο των των μαθημάτων. Επίσης, πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο της μείωσης του συνολικού αριθμού των εξετάσεων.
5. Το TEI Λαμίας πρέπει να καθιερώσει και να αναπτύξει αποτελεσματικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας βρίσκεται στο στάδιο της καθιέρωσης τέτοιων διαδικασιών.
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου