18 Μαΐου 2010

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Για την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ, τα θέματα που επέλεξε η Κ.Ε.Ε. για την εξέταση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
• δεν ελέγχουν την επίτευξη των σκοπών και των στόχων τόσο του συγκεκριμένου μαθήματος, όσο και της ομάδας των μαθημάτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
• έχουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο δυσκολίας και αναντίστοιχο των επιπέδων δυσκολίας των άλλων μαθημάτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η αντικειμενικότητα του συστήματος, αφού:
o δε μπορούν να αντιμετωπιστούν «επί ίσοις όροις» από τις μαθήτριες και τους μαθητές όλων των Κατευθύνσεων,
o στερούν τους άριστους βαθμούς από όσους μαθητές επέλεξαν το μάθημα.
Σε ότι αφορά σε ειδικότερες παρατηρήσεις στα θέματα, η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ θεωρεί προβληματική τη διατύπωση του ερωτήματος Β2. του θέματος Β. Η «πλάκα» στην οποία αναφέρεται το θέμα πρέπει να έχει υπερφυσικές ιδιότητες ώστε να είναι μαύρο σώμα για μια δέσμη ακτίνων Χ και διαφανές για μια άλλη.

Για την Επιτροπή Παιδείας της Ε.Ε.Φ.
Καράβολας Β., Κασίδης Α., Τσεφαλάς Κ. και Ψαλίδας Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου