06 Απριλίου 2011

ΕΝΙΑΙΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Δόθηκε, σήμερα 06/04/2011, στη δημοσιότητα για δημόσιο διάλογο και κατάθεση προτάσεων ένα πλαίσιο διαμόρφωσης ενιαίου επιμελητηριακού φορέα που αφορά τους μηχανικούς.
Το κείμενο είναι αποτέλεσμα συζητήσεων και συσκέψεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με Πρυτάνεις, Προέδρους ΤΕΙ, το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, καθώς και με τα μέλη της επιτροπής που ορίστηκε στην τελευταία κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανωτάτης Πανεπιστημιακής και Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.


Επισυνάπτεται ο σύνδεσμος με το πλήρες κείμενο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου