28 Απριλίου 2011

ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Εγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας, το οποίο είναι απαραίτητο για όσους θέλουν να διοριστούν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έστειλε προς όλα τα ΑΕΙ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Βασίλης Κουλαϊδής.

Επισημαίνεται πως η κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα ΑΕΙ ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων πανεπιστημίων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών τμημάτων, εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία και δεν χρειάζεται να πιστοποιήσουν την παιδαγωγική και διδακτική τους επάρκεια.


Στο έγγραφο του υπουργείου παρουσιάζεται ένα μεσοπρόθεσμο γενικό πλαίσιο δομών και διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων. Ειδικότερα τονίζεται:
Η βασική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών παρέχεται στο εσωτερικό των πανεπιστημίων στο επίπεδο της σχολής.
Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μπορεί να δομηθεί και να συγκροτηθεί από 8-10 εξαμηνιαία μαθήματα, τα οποία θα αναπτύσσονται από το πέμπτο έως και το τελευταίο εξάμηνο σπουδών.
Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης είναι σκόπιμο να αποτελείται από δύο ενότητες μαθημάτων:
Την ενότητα των μαθημάτων υποδομής (για παράδειγμα, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Συγκριτική Παιδαγωγική, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία) και
Την ενότητα μαθημάτων Ειδικής Διδακτικής (για παράδειγμα, Διδακτική των Μαθηματικών, της Ιστορίας, Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικές Εφαρμογές ειδικών αντικειμένων) - Στην ενότητα αυτή εντάσσεται και πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, η οποία ενσωματώνεται στο πρόγραμμα με βάση τις δυνατότητες των πανεπιστημίων.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου