12 Απριλίου 2011

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Πηγή esos.gr
Με την εισήγηση του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Καθηγητή Ναυρίδη για τα νέα Προγράμματα Σπουδών, συνεδριάζει από τις 10 το πρωί
στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων των Γενικών Αρχείων του Κράτους, η Ολομέλεια του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου