10 Αυγούστου 2010

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Πηγή  esos.gr
Yπογράφεται μέσα στην εβδομάδα από την υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου η απόφαση , σύμφωνα με την οποία περικόπτεται  η διδακτέα ύλη από τη νέα σχολική χρονιά  Σεπτεμβριο  στα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας Βιολογίας,Γεωγραφίας, Πληροφορικής στο Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο.Ειδικότερα η απόφαση της υφ. Παιδείας είναι βασισμένη στην ακόλουθη εισήγηση:

Για την Ύλη της Βιολογίας στο Δημοτικό και Γυμνάσιο

Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού


Στις προτάσεις μας για την ύλη του δημοτικού, γενικά ακολουθήθηκε η αρχή να μην διδάσκονται κείμενα που περιλαμβάνουν προαπαιτούμενες έννοιες Χημείας, τις οποίες οι μαθητές δε διαθέτουν καθώς επίσης, κείμενα που αντιστοιχούν σε υψηλότερο νοητικό επίπεδο, από αυτό της ηλικίας τους. Επιπλέον, προτείναμε να αποφεύγονται λεπτομέρειες δομής των οργανικών συστημάτων του ανθρώπου που περιλαμβάνονται στην ύλη, να δίνεται έμφαση στη λειτουργία και να γίνεται σύνδεση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία με την Υγεία.

Τέλος, προτείνεται να γίνεται η διδασκαλία όλων των θεμάτων Βιολογίας στο τέλος, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των θεμάτων της Φυσικής και της Χημείας, κάτι που μπορεί και να εξασφαλίζει τη γνώση προαπαιτούμενων εννοιών.


Α΄ ΓυμνασίουΣτο διδακτικό εγχειρίδιο που ισχύει, παρουσιάζονται οι λειτουργίες των οργανισμών από τους μονοκύτταρους οργανισμούς έως τον άνθρωπο με στόχο την προσέγγιση της εξελικτικής υπόστασης των οργανισμών. Δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τη δομή συστημάτων που εξετάζονται στους διάφορους οργανισμούς οι οποίες ταλαιπωρούν τους μαθητές χωρίς να προσφέρουν στην ανάδειξη της εξελικτικής πορείας των οργανισμών.


Έτσι, προτείναμε να διατηρηθεί αυτή η δομή και να δοθεί έμφαση σε ομοιότητες και διαφορές των διαφόρων ομάδων οργανισμών με εξελικτική διάσταση σε δυο μόνο από τα επτά κεφάλαια του βιβλίου: (α) Της λειτουργίας της «Αναπαραγωγής» (κεφ. 6) και (β) Της λειτουργίας της «Στήριξης – Κίνησης» (κεφ. 5). Στα υπόλοιπα όμως κεφάλαια προτείνεται να διδάσκονται μόνο οι ενότητες που αφορούν τις διάφορες λειτουργίες της ζωής στον άνθρωπο, δεδομένου ότι οι μαθητές δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία (μέσα από μάθημα που να διδάσκεται υποχρεωτικά) να μελετήσουν τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ζωή τους.

Επιπλέον, προτείνεται η αναδιάταξη των κεφαλαίων, η πρόταξη αυτών που θα διδαχτούν με την υπάρχουσα δομή (μελέτη της συγκεκριμένης λειτουργίας από τους μονοκύτταρους οργανισμούς έως τον άνθρωπο) και η διάταξη των υπολοίπων με τρόπο που να μη θίγεται η ανάδειξη της λειτουργικής σχέσης των επιμέρους οργανικών συστημάτων.


Γ΄ Γυμνασίου

Προτείνεται να αφαιρεθεί ένα (1) κεφάλαιο από τα επτά (7). Συγκεκριμένα προτείνεται η απάλειψη από τη διδακτέα ύλη του κεφαλαίου 3 με τίτλο «Μεταβολισμός». Ο λόγος είναι ότι παρουσιάζει δυσκολίες στην προσέγγιση των εννοιών που περιλαμβάνει από τους μαθητές και εντάσσεται εμβόλιμα στη ροή των υπολοίπων κεφαλαίων. Ακόμη, προτείνεται αναδιάταξη των κεφαλαίων, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές να οικοδομήσουν τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ των διδασκόμενων εννοιών κάποιες από τις οποίες αφορούν επιτεύγματα της σύγχρονης Βιολογίας και σχετίζονται με την καθημερινή πραγματικότητα του σύγχρονου ανθρώπου.
Γεωγραφία

Ε’ Δημοτικού

Κεφάλαιο 4


Αφαιρείται ο υπολογισμός των αποστάσεων σε χάρτη με βάση την κλίμακα. Είναι δύσκολος ο υπολογισμός αποστάσεων από τους μαθητές αυτής της ηλικίας επειδή δεν έχουν ακόμα διδαχθεί στα μαθηματικά τους την απλή μέθοδο ώστε να μπορούν να κάνουν τους υπολογισμούς που ζητούνται και αφετέρου το θέμα αυτό θα το διδαχθούν στην Α΄ Γυμνασίου.

Κεφάλαιο 6

Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας


Αφαιρείται ολόκληρο γιατί δεν προσθέτει κάτι για την περαιτέρω επεξεργασία. Ουσιαστικά επικαλύπτεται από τα υπόλοιπα κεφάλαια.

Τα κεφάλαια:

Κεφ. 25. Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφ. 26. Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης. Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης.

Κεφ. 27.Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας

δεν θα διδαχθούν:

Α. γιατί η ίδια ύλη επαναλαμβάνεται τόσο στη ΣΤ΄ Δημοτικού όσο και στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και

Β. γιατί είναι δύσκολες έννοιες για την ηλικία αυτή.

Κεφ. 31

Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Δεν θα διδαχθεί επειδή έχει πολλές διαφορετικές έννοιες που πρέπει να διδαχθούν σε μόλις 1 διδακτική ώρα και αρκετές από αυτές είναι δύσκολες για τους μαθητές αυτής της ηλικίας (όπως αστυφιλία, αστικοποίηση, αστικός πληθυσμός, αστικό κέντρο, ποιότητα ζωής, ερήμωση περιφέρειας, πολεοδομικά προβλήματα, κοινωνική ανάπτυξη, ανάπτυξη αγροτουρισμού, κ.ά) και επιπλέον τα μεγάλα αστικά κέντρα αναφέρονται και στο επόμενο κεφάλαιο που είναι «Οι πόλεις της Ελλάδας».

Τα κεφάλαια:

Κεφ. 42. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Κεφ. 43. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δε θα διδαχθούν γιατί αποτελούν ύλη τόσο στην ΣΤ΄ τάξη στο μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή όσο και στη Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου, επιπλέον είναι δύσκολα για παιδιά αυτής της ηλικίας, γιατί συνήθως τους ζητείται να αποστηθίσουν πολλά ονόματα και πολλές έννοιες (π.χ ΕΟΚ, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ- πολιτικό, εκτελεστικό, νομοθετικό, δικαστικό και την λειτουργία τους, π.χ. Κομισιόν, κ.α) που δεν τους είναι οικείες. Και μόνο οι έννοιες Ευρωπαϊκό ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Περιφερειακό ταμείο, Ευρωζώνη αρκεί για να κάνει αυτό το μάθημα πολύ δυσνόητο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Είναι μάθημα που πρέπει ασφαλώς να γίνεται σε μεγαλύτερη τάξη και γίνεται, άρα δεν είναι απαραίτητο να διδαχθεί σε αυτή την τάξη.


Κεφ. 47

Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες

Δεν θα διδαχθεί γιατί καλύπτεται και από την Ιστορία της Δ’ τάξης.


Στ’ Δημοτικού

Κεφ. 3

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Δε θα διδαχθεί γιατί αποτελεί και ύλη της Α΄ Γυμνασίου.

Τα κεφ. 25-33

Δεν θα διδαχθούν επειδή η Ευρώπη και η Ε.Ε αποτελεί ύλη της Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου και της ΣΤ΄ Δημοτικού στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.


Α’ Γυμνασίου


ΜΑΘ. Β1.1: Ο πλανήτης Γη

Δεν θα διδαχθεί γιατί παρόμοια ύλη έχει διδαχθεί στη ΣΤ΄ Δημοτικού.

ΜΑΘ. Β3.3. Άνθρωποι και θάλασσα- Τα νησιωτικά κράτη

Δεν θα διδαχθεί γιατί το πρώτο μέρος του μαθήματος που αφορά στην κατανομή των ανθρώπων έχει διδαχθεί στην ΣΤ΄ τάξη και στο δεύτερο μέρος δεν τονίζονται τα χαρακτηριστικά της Ιαπωνίας ως νησιωτικό κράτος, που είναι ο κύριος στόχος του μαθήματος.

Τα Μαθήματα Β3.5., Β3.6., Β3.7. δεν θα διδαχθούν. Πρόκειται για απλή περιγραφική γεωγραφία που περιορίζεται στην ονοματολογία των ποταμών, απαιτεί μεγάλη απομνημόνευση ονομάτων, δεν γενικεύει τη σημασία των ποταμών για την ανθρώπινη ζωή, δεν συνδυάζεται με τη γενικότερη μορφολογία του εδάφους ώστε να εξηγηθεί το μέγεθος ή το είδος της ροής τους.

Β3.5. Τα ποτάμια της Ασίας

Β3.4. Τα ποτάμια της Αμερικής

Β3.5. Τα ποτάμια της Αφρικής-Τα ποτάμια της Αυστραλίας

ΜΑΘ. Β4.1. ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ Μιλώντας για την ηλικία της Γης

Δεν θα διδαχθεί γιατί έχει δύσκολες έννοιες. Επιπλέον είναι ένα μάθημα που δεν συνδέεται με τα επόμενα μαθήματα.


Β’ Γυμνασίου


Δεν θα διδαχθούν τα μαθήματα :

ΜΑΘ.6. Η Γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και η ορογένεση

ΜΑΘ.7. Η διαμόρφωση του ανάγλυφου στην Ευρώπη

ΜΑΘ.8. Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας,

επειδή έχουν πολλούς και δύσκολους όρους

ΜΑΘ.11. Οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης

Δε θα διδαχθεί γιατί επικαλύπτεται από άλλα κεφάλαια. Συγκεκριμένα καλύπτεται από τα επόμενα μαθήματα που αναφέρονται αναλυτικά στα όρη, τις πεδιάδες και τις συνθήκες ζωής των Ευρωπαίων σε αυτά τα περιβάλλοντα.

ΜΑΘ.13. Βαλτική και Βόρεια θάλασσα: Δύο θάλασσες του Ευρωπαϊκού Βορρά

Δεν θα διδαχθεί ώστε να διατεθεί η ώρα στη διδασκαλία της Θάλασσας της Μεσογείου, που είναι μεγαλύτερης σημασίας για μια μεσογειακή χώρα σαν την Ελλάδα.

Τα μαθήματα

ΜΑΘ.18. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ελλάδας

ΜΑΘ.20. Το κλίμα της Ελλάδας

ΜΑΘ.23. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας

ΜΑΘ.28. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

ΜΑΘ.31. Ο πληθυσμός της Ελλάδας

ΜΑΘ. 34. Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

ΜΑΘ.40. Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα

ΜΑΘ.44. Ο δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα

ΜΑΘ.48. Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα

Δεν θα διδαχθούν επειδή έχουν διδαχθεί στην Ε΄ Δημοτικού.

Μείωση και αναδιάταξη της ύλης στα Μαθηματικά του Ενιαίου Λυκείου, του Γυμνασίου και της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου


Οι αλλαγές αφορούν στην παράληψη ολόκληρων ενοτήτων, τμημάτων ενοτήτων, εργασιών, και σε κάποιες περιπτώσεις στην παράλειψη εφαρμογών και ασκήσεων. Παρουσιάζουμε ανά τάξη κάποιες από τις βασικότερες αλλαγές που προτείνονται και την τεκμηρίωση τους.

Από την ύλη της Ε΄ τάξης του ΔΣ αφαιρέθηκαν, κυρίως, σημεία όπου η στόχευση θεωρήθηκε ότι είναι ασαφής ή διαπιστώθηκε προβληματική αντιστοιχία στόχων και μαθηματικού περιεχομένου (π.χ. μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό, διαχείριση αριθμών).

Αναφορικά με την Στ΄ τάξη, εξαιρέθηκαν κυρίαρχα μέρη του σχολικού εγχειριδίου, στα οποία εντοπίστηκαν προτάσεις διδακτικής διαχείρισης που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην προσέγγιση της μαθηματικής γνώσης (για παράδειγμα η διαδικαστική αντιμετώπιση της επίλυσης εξίσωσης).

Στην Α΄ Γυμνασίου υπάρχουν μειώσεις σε παραγράφους από τα πρώτα τρία κεφάλαια της Άλγεβρας όπου ήδη έχουν αντιμετωπιστεί στο Δημοτικό σχολείο. Επίσης αφαιρούνται τα προβλήματα εξισώσεων καθώς μελετούνται διεξοδικά στην Β΄ Γυμνασίου και στην παρούσα τους μορφή δεν αναδεικνύουν τη σημασία των εξισώσεων στην επίλυση τους. Τέλος μεταφέρεται μέρος του 7ου κεφαλαίου στην Β΄ Γυμνασίου, για μια πιο ισορροπημένη κατανομή της ύλης.

Στη Β΄ Γυμνασίου αφαιρείται η επίλυση τύπων λόγω της ιδιαίτερης γνωστικής δυσκολίας που έχουν για μαθητές αυτής της ηλικίας. Στη Γεωμετρία εξαιρούνται οι παράγραφοι που αναφέρονται στα διανύσματα, λόγω του ότι οι μαθηματικές πτυχές της έννοιας είναι αρκετά δυσνόητες για αυτή την ηλικία των μαθητών και οδηγούν σε συμπεριφορές χειρισμού συμβόλων και όχι κατανόησης.

Στη Γ΄ Γυμνασίου εξαιρούνται παράγραφοι και υποπαράγραφοι του 1ου κεφαλαίου της Άλγεβρας, που θα διδαχθούν στην Α΄ Λυκείου, με ταυτόχρονη εξαίρεση εφαρμογών και ασκήσεων. Τα εξαιρούμενα είναι τεχνικά και δύσκολα τμήματα της ύλης που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της Γ΄ Γυμνασίου, που είναι η εισαγωγή στον αλγεβρικό λογισμό. Στη Γεωμετρία εξαιρούνται από την διδασκαλία παράγραφοι του 1ου κεφαλαίου, επειδή οι σχετικές έννοιες αναπτύσσονται διεξοδικά στην Α΄ Λυκείου.

H μείωση και η αναδιάρθρωση της ύλης της Άλγεβρας Α΄ και Β΄ Λυκείου προβλέπει να αφαιρεθούν θέματα που έχουν διδαχθεί στο γυμνάσιο, όπως ανισώσεις πρώτου βαθμού, απλά γραμμικά συστήματα 2x2 κ.α., και να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών μέσα από την ανάπτυξη πολλαπλών αναπαραστάσεων τους, καθώς και τη χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων. Επίσης, για την καλύτερη διαχείριση της ύλης, και με δεδομένο ότι η διδακτέα ύλη της Α΄ Λυκείου θεωρείται «φορτωμένη», μεταφέρεται η τριγωνομετρία της Α΄ Λυκείου στην Β΄ Λυκείου. Παράλληλα, για να μην επιβαρυνθεί η διδακτέα ύλη της Β΄Λυκείου, αφαιρούνται ορισμένοι παράγραφοι της διδακτέας ύλης της τριγωνομετρίας Β΄ Λυκείου.

Από τη διδακτέα ύλη της Γεωμετρίας Α΄ και Β΄ Λυκείου αφαιρούνται τα Βασικά Γεωμετρικά σχήματα (κεφάλαιο 2 της Α΄ Λυκείου) το οποίο περιέχει ύλη γνωστή από το Γυμνάσιο και τα Στερεά σχήματα (κεφάλαιο 13 της Β΄ Λυκείου). Αφαιρούνται επίσης τμήματα της ύλης που η παρουσίαση τους είναι αποσπασματική (όπως τα εγγράψιμα τετράπλευρα από την ύλη της Α΄ Λυκείου). Τέλος το κεφάλαιο της ομοιότητας μεταφέρεται από την Α΄ Λυκείου στη Β΄ Λυκείου ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση της ύλης της Α΄ Λυκείου, χωρίς να επιβαρύνει την αντίστοιχη ύλη της Β΄ Λυκείου, λόγω της αφαίρεσης του κεφαλαίου 13.

Αναφορικά με τα μαθηματικά της Β΄Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αφαιρούνται από τη διδακτέα ύλη τμήματα που περιέχουν έννοιες γνωστές στους μαθητές (προβολή διανύσματος σε διάνυσμα), ή η διαπραγμάτευσή τους δεν συνεισφέρει επιπλέον στην εννοιολογική κατανόηση αλλά μόνο στον αλγεβρικό χειρισμό εξισώσεων, όπως η γενική εξίσωση κωνικών τομών. Επίσης αφαιρούνται η Ευκλείδεια Διαίρεση και η Διαιρετότητα γιατί μετά την αφαίρεση από την ύλη τα προηγούμενα χρόνια του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη και των Πρώτων Αριθμών, αποτελούν δύο ξεκομμένες ενότητες που δεν προσφέρουν ουσιαστική γνώση στον μαθητή.

Από τη διδακτέα ύλη των Μαθηματικών Γ΄Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης αφαιρούνται τμήματα που αφορούν αποκλειστικά σε μηχανιστικούς υπολογισμούς που γίνονται χωρίς να απαιτείται μαθηματική κατανόηση (κανόνες De L’ Hospital) ή η κατανόηση τους δεν είναι εύκολη από τους μαθητές (αόριστο ολοκλήρωμα). Ειδικότερα, όσον αφορά στο αόριστο ολοκλήρωμα, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους μαθητές να κατανοήσουν πράξεις μεταξύ συνόλων συναρτήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση κανόνων και τεχνικών ολοκλήρωσης χωρίς ουσιαστική κατανόηση. Επιπλέον η διδασκαλία του αορίστου ολοκληρώματος δεν έχει ουσιαστικό νόημα, από τη στιγμή που έχει ήδη αφαιρεθεί από τη διδακτέα ύλη το κεφάλαιο των διαφορικών εξισώσεων.


Πληροφορική-Τεχνολογία


Σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, η διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο δεν πρέπει έχει ως στόχο την κατάρτιση των μαθητών σε ζητήματα τεχνολογικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει πολύ περισσότερα πράγματα από το να μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές. Ενδεικτικά αναφέρονται δεξιότητες αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών, νέες μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων, ζητήματα ασφάλειας και δεοντολογίας, πληροφορική κουλτούρα κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στα Π.Σ. της Πληροφορικής διδακτέα ύλη έχουν διπλό στόχο:

Τον εξορθολογισμό της ύλης, ώστε να μην επικεντρώνεται σε τεχνικές λεπτομέρειες (οι οποίες μεταβάλλονται και αλλάζουν ταχύτατα) αλλά στην κατανόηση βασικών εννοιών και στην οικοδόμηση γνώσεων διαχρονικής αξίας για έννοιες, μέσα και διαδικασίες της Πληροφορικής.

Την εμπέδωση ότι το μάθημα της Πληροφορικής δεν πρέπει να έχει γνωσιοκεντρικό ή βιβλιοκεντρικό χαρακτήρα αλλά σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό. Οι διδακτικοί στόχοι των Π.Σ. προτείνεται να επιτευχθούν μέσα από την εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να προωθούν.

Γυμνάσιο

Έτσι για το μεν Γυμνάσιο δεν προτείνονται παρεμβάσεις στη διδακτέα ύλη. Οι προτάσεις αφορούν στις ακολουθούμενες διδακτικές προσεγγίσεις στη σχολική πρακτική και δίνουν έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες και συνθετικές εργασίες που υλοποιούνται στο εργαστήριο Πληροφορικής.

Α’ Λυκείου


Στο αντίστοιχο μάθημα πληροφορικής της Α’ Λυκείου με ανάλογη λογική περικόπτονται τα κεφάλαια 1 (Γενική επισκόπηση των εφαρμογών της πληροφορικής), 5 (Κατηγορίες υπολογιστών), 7 (Προγραμματιστικά περιβάλλοντα), 8 (Πληροφοριακά Συστήματα).

Επίσης στο μάθημα της Τεχνολογίας της Α’ Λυκείου προτείνεται να μη διδάσκεται το Δεύτερο Μέρος του σχολικού βιβλίου.


Β’ & Γ’ Λυκείου

Στο μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών της Β’ ή Γ’ Λυκείου περικόπτεται το κεφάλαιο 11 (Πολυμέσα)

Στο μάθημα επιλογής Πολυμέσα-Δίκτυα της Γ’ Λυκείου περικόπτονται τα κεφάλαια 8-13 (Δίκτυα) αφού έχουν σημαντικό βαθμό αλληλοεπικάλυψης με την αντίστοιχη ύλη του μαθήματος «Εφαρμογές Υπολογιστών» της Β’ Λυκείου.

Για το μάθημα «Εφαρμογές Λογισμικού» (επιλογής Γ’ Λυκείου) δεν προτείνονται παρεμβάσεις στη διδακτέα ύλη.

Για το μάθημα «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα» (επιλογής Γ’ Λυκείου) δεν προτείνονται παρεμβάσεις στη διδακτέα ύλη.


ΧΗΜΕΙΑ


Β΄ Γυμνασίου

Δίνεται έμφαση στην ποιοτική κατανόηση των φαινομένων και όχι στις αριθμητικές εφαρμογές (πχ στη διδασκαλία της περιεκτικότητας διαλυμάτων).

Αφαιρούνται ενότητες που διδάσκονται στη Χημεία της Γ΄ Γυμνασίου ή στη Βιολογία (πχ., Οξυγόνο, Διοξείδιο του άνθρακα, κλπ), ενώ προτείνεται η διδασκαλία 2 ενοτήτων για το έδαφος (πετρώματα, ορυκτά, μεταλλεύματα, ρύπανση του εδάφους) γιατί οι σχετικές έννοιες δε διδάσκονται πουθενά αλλού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Γ΄ Γυμνασίου


Προτείνεται η αναδιάταξη της σειράς διδασκαλίας των κεφαλαίων, ώστε να επιτευχθεί μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη κάλυψη της διδακτέας ύλης και να επέλθει, εν μέρει, κάποιος συγχρονισμός με το μάθημα της Βιολογίας, μέσω της πρόταξης ενοτήτων που αφορούν στη Χημεία του άνθρακα.

Αφαιρούνται ενότητες που είναι δυσνόητες για μαθητές/ριες αυτής της ηλικίας (πχ, οι αντιδράσεις απλής αντικατάστασης), ενότητες που δεν κρίνεται απαραίτητη η διδασκαλία τους στην τάξη αυτή (πχ, αλκάλια, αλογόνα), καθώς και ενότητες που προσεγγίζονται στη Βιολογία, ή σε επόμενες τάξεις στη Χημεία (πχ, υδατάνθρακες-πρωτεΐνες-λίπη).


Α΄Λυκείου

Αφαιρούνται ενότητες που έχουν ήδη διδαχθεί στη Χημεία ή τη Φυσική του Γυμνασίου (π.χ. γνωρίσματα της ύλης, μάζα-όγκος-πυκνότητα, δομικά σωματίδια της ύλης και ταξινόμηση της ύλης, το pH/πε-χα), ενότητες που διδάσκονται διεξοδικά στη Φυσική Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Λυκείου (Πυρηνική χημεία), καθώς και έννοιες δυσνόητες που δεν ταιριάζουν σε ένα μάθημα Γενικής Παιδείας (πχ οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις).

Προτείνεται αρχικά να μην δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ονοματολογία των ενώσεων, αλλά να επισημανθούν οι βασικές αρχές της, καθώς η σχετική μάθηση αναμένεται να επέλθει μέσα από εφαρμογές στη διάρκεια της χρονιάς.


Β΄Λυκείου Γενικής Παιδείας


Αφαιρούνται υποενότητες που αναφέρονται στην ανάλυση των οργανικών ενώσεων, στις παρασκευές διαφόρων ουσιών (αλκανίων, αλκενίων, ακετυλενίου, αλκοολών, φαινολών) και στην κατάταξη και τις αναγωγικές ιδιότητες μονοσακχαριτών, γιατί περιέχουν πολύ εξειδικευμένη γνώση που δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα μάθημα γενικής παιδείας.

Επίσης αφαιρούνται ενότητες που έχουν επαρκώς διδαχθεί στο μάθημα της χημείας Γ’ τάξης Γυμνασίου (πετρέλαιο-προϊόντα πετρελαίου, βενζίνη, καύση-καύσιμα).


Β΄Λυκείου θετικής κατεύθυνσης


Αφαιρούνται έννοιες δυσνόητες και όχι ουσιώδεις για ένα μάθημα κατεύθυνσης, των οποίων η ουσιαστική κατανόηση απαιτεί περισσότερες ώρες διδασκαλίας, καθώς και μια ενότητα που περιγράφει τη διεξαγωγή μιας εργαστηριακής άσκησης η οποία δε κρίνεται αποτελεσματική και αναγκαία για τη μάθηση των σχετικών εννοιών. Τέλος, παραμένουν έννοιες που χρειάζονται για τη διδασκαλία της Βιολογίας (πχ, δεσμός υδρογόνου, ώσμωση και ωσμωτική πίεση).


Αλλαγές στην διδακτέα ύλη της Φυσικής Δημοτικού, Γυμνασίου και ΛυκείουΕ’ & Στ ΔημοτικούΗ πλειονότητα των κειμένων που αφορούν των μικρόκοσμο προτείνεται να αφαιρεθούν. Η αλλαγή αυτή είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα στα Αναλυτικά Προγράμματα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Αγγλίας, Γαλλίας, Βαυαρίας (Γερμανία) [τριών παραδοσιακά διαφορετικών «σχολών» της Ευρώπης], Φιλανδίας, Σουηδίας (δυο σύγχρονων Προγραμμάτων Σπουδών που θεωρούνται πολύ πετυχημένα), Ιταλίας (μελετήθηκε η αναθεώρησή του η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη αποτυχία στο PISA), Αυστραλίας και Καναδά.Β Γυμνασίου

Περιορίζεται η πολυπλοκότητα της περιγραφής της κίνησης.

Η μελέτη και εφαρμογή των νόμων του Νεύτωνα περιορίζεται σε μία διάσταση.

Περιορίζεται η πολυπλοκότητα της διδασκαλίας του έργου δύναμης και της ενέργειας (Δύναμη και μετατόπιση ομόρροπες).

Περιορίζεται η έκταση της διδασκαλίας της ισχύος.

Περικόπτεται ύλη που έχει διδαχθεί στο Δημοτικό (Πηγές ενέργειας, Διάδοση θερμότητας).

Περικόπτεται ύλη που προβλέπεται να διδαχθεί στο Λύκειο (Απόδοση μιας μηχανής, Μέτρηση θερμότητας, Θερμική ενέργεια, Δυνάμεις μεταξύ μορίων και εσωτερική ενέργεια).

Περιορίζεται η έκταση της διδασκαλίας των αλλαγών κατάστασης της ύλης, με αφαίρεση της λανθάνουσας θερμότητας τήξης και βρασμού.

Περιορίζεται η χρήση των μοντέλων του μικρόκοσμου.


Γ Γυμνασίου

Δεν διδάσκεται η ηλέκτριση με επαγωγή.

Περιορίζεται η πολυπλοκότητα της διδασκαλίας της διαφοράς δυναμικού στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Η μελέτη των ηλεκτρικών διπόλων περιορίζεται στους αντιστάτες.

Η μελέτη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων περιορίζεται σε εκείνα με δύο αντιστάτες και μία πηγή.

Διδάσκονται μόνο οι εφαρμογές του φαινομένου Joule.

Περιορίζεται η διδασκαλία των κατόπτρων μόνο στα επίπεδα κάτοπτρα.

Δεν διδάσκεται η ανάλυση του φωτός και το χρώμα.

Δεν διδάσκονται τα σχετικά με τα είδωλα φακών, τα οπτικά όργανα και το μάτι.

Περιορίζεται η χρήση των μοντέλων του μικρόκοσμου.


Α Λυκείου

Στη δυναμική στο επίπεδο, περιορίζεται η έκταση της διδασκαλίας της οριζόντιας βολής και των εφαρμογών της κεντρομόλου δύναμης.

Η διδασκαλία της βαρύτητας περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση του νόμου της παγκόσμιας έλξης.

Δεν μελετάται η διατήρηση της κινητικής ενέργειας στην κρούση.

Δεν διδάσκεται η συσχέτιση της δυναμικής ενέργειας με το έργο συντηρητικής δύναμης.


B Λυκείου Γενικής Παιδείας

1) Υποβαθμίζεται η διδασκαλία της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας στη Φυσική Γενικής Παιδείας και αναβαθμίζεται στη Φυσική Κατεύθυνσης.

2) Περιορίζεται ο φορμαλισμός στη διδασκαλία της διαφοράς δυναμικού.

3) Κατά την επίλυση προβλημάτων, η μελέτη των ηλεκτρικών αλληλεπιδράσεων περιορίζεται σε δύο μόνο φορτία. Επιπλέον αφαιρούνται προβλήματα που διδάσκονται στη Φυσική Κατεύθυνσης.

4) Υποβαθμίζεται η διδασκαλία της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής στη Φυσική Γενικής Παιδείας και αναβαθμίζεται στη Φυσική Κατεύθυνσης.

5) Δεν διδάσκονται οι μηχανικές ταλαντώσεις. (Η διδασκαλία περιορίζεται σε όσα χρειάζονται για την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης εργαστηριακής άσκησης: Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς).


Β Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης


Περιορίζεται ο φορμαλισμός σε προβλήματα υπολογισμού της απόδοσης θερμικής μηχανής

Κατά την επίλυση προβλημάτων, η μελέτη των ηλεκτρικών αλληλεπιδράσεων περιορίζεται σε δύο μόνο φορτία.

Περιορίζεται η έκταση της διδασκαλίας της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο (Δεν διδάσκεται η κίνηση με αρχική ταχύτητα κάθετη στις δυναμικές γραμμές).

Περιορίζεται η έκταση της διδασκαλίας της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο (Δεν διδάσκεται η κίνηση με τυχαία γωνία ως προς τις δυναμικές γραμμές και η κίνηση σε ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο).

Η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόμενο της επαγωγής διδάσκεται ποιοτικά στο πλαίσιο παρουσίασης της θεωρίας και ποσοτικά στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων.

Δεν διδάσκονται ως θεωρία, και προτείνονται ως προβλήματα, τμήματα της ύλης στην ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.

Αφαιρούνται κατηγορίες προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής που χαρακτηρίζονται από αυξημένη πολυπλοκότητα και αυξημένο μαθηματικό φορμαλισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου