04 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΣ ΕΠΑ.Λ ΚΑΙ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πηγή esos.gr
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ
Kλείνει οριστικά πλέον η εκκρεμότητα  για την  έκδοση των επαγγελματικών αδειών των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ, ανακοίνωσε σήμερα στους δημοσιογράφους η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου.
Ειδικότερα στη συνέντευξη τύπου , ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:


Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση παρουσίασε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα στη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία της,  με συνέπεια τη μείωση του μαθητικού δυναμικού και αρνητικές επιπτώσεις στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αφέθηκαν στην τύχη του ήταν και αυτό των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Με τις αντιστοιχίσεις των ειδικοτήτων και κατ’ επέκταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές και ανακοινώνονται σήμερα,  δίνεται η λύση που αναμένουν χιλιάδες απόφοιτοι της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) που λειτούργησαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2006 - 2007 αντικαθιστώντας τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου). Τον Ιούνιο του 2009 αποφοίτησαν οι πρώτοι μαθητές αυτών των σχολικών μονάδων και εμφανίστηκε η αναγκαιότητα χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων σ’ ένα μεγάλο αριθμό αποφοίτων.
Το έργο της απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πτυχιούχους δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης ανήκει στην Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.) του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Ωστόσο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης η Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. σταμάτησε τις εργασίες της το Φεβρουάριο του 2009.
Η νέα ηγεσία του Οργανισμού προχώρησε στην άμεση ανασυγκρότηση της Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. και ξεκίνησε τις συνεδριάσεις της με άμεση προτεραιότητα την αντιστοιχία των ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. προς τα Τ.Ε.Ε. Α΄ & Β΄ κύκλου καθώς θεώρησε ότι αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας που αφορά χιλιάδες αποφοίτους.
Έτσι, ξεκίνησε με οργανωμένο τρόπο και χρονοδιάγραμμα η διαδικασία έκδοσης επαγγελματικών αδειών. Στις 25.6.2010 σε συνεδρίασή της η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στις αποφάσεις της και κλείνει πλέον η εκκρεμότητα  για την  έκδοση των επαγγελματικών αδειών των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. σύμφωνα με τις ακόλουθες αντιστοιχίες:
Αντιστοιχίες ειδικοτήτων Ε.Π.Α.Λ. και ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου.


ΚΥΚΛΟΙ Ε.Π.Α.Λ         ΤΟΜΕΙΣ Ε.Π.Α.Λ.    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ        Ε.Π.Α.Λ.    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ     
Α’ ΤΑΞΗ                               Β’ ΤΑΞΗ                    Γ’ ΤΑΞΗ         


ΚΥΚΛΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ           
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ    Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού     Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού-Τομέας Μηχανολογίας

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ    Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων    Εγκαταστάσεων κτιρίων και βιομηχανικών χώρων-Τομέας Ηλεκτρολογίας       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ     Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων    Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων-Τομέας Ηλεκτρονικός     
Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών    Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων- Τομέας Ηλεκτρονικός      
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχεδιαστών Δομικών Έργων    Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ-Τομέας Κατασκευών     
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ    Γραφικών Τεχνών    Γραφικών Τεχνών-Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών     


ΚΥΚΛΟΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣΠΡΟΝΟΙΑΣ     Υποστήριξης Συστημάτων-Εφαρμογών&ΔικτύωνΗ/Υ
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων    Υποστήριξης Συστημάτων-Εφαρμογών & Δικτύων Υπολογιστών
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων-Τομέας Υγείας και Πρόνοιας     
Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων    Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων- Τομέας Υγείας και Πρόνοιας     
Βοηθών Νοσηλευτών    Βοηθών Νοσηλευτών- Τομέας Υγείας και Πρόνοιας     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών    Υπαλλήλων  Οικονομικών Υπηρεσιών-Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης     
Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων    Υπαλλήλων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων- Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης     

ΚΥΚΛΟΣΝΑΥΤΙΚΟΣΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ     ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.
Πλοιάρχων Ε.Ν
Πλοιάρχων Ε.Ν-Τομέας Ναυτικός και Ναυτιλιακός

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.    Μηχανικών Ε.Ν.    Μηχανικών Ε.Ν.-Τομέας Ναυτικός και Ναυτιλιακός


Έτσι, για όσες από τις παραπάνω ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου υφίστανται επαγγελματικά δικαιώματα αυτά μεταφέρονται χωρίς διαφοροποιήσεις στις αντίστοιχες ειδικότητες των Ε.Π.Α.Λ.

Σε ό,τι αφορά τις  ειδικότητες  «Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» (Ε.Π.Α.Λ.), «Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών»  (Ε.Π.Α.Λ.) και τις ειδικότητες του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος (Ε.Π.Α.Λ), έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και θα εξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής και σε συνεννόηση με εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων.

β) Αντιστοιχίες ειδικοτήτων Ε.Π.Α.Σ. και ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου.

Ειδικότητες Επαγγελματικών Σχολών Ε.Π.Α.Σ.                Ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου       

Εργαλειομηχανών CNC                         Εργαλειομηχανών CNC     
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών                   Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών     
Κτιριακών Έργων                               Κτιριακών Έργων     
Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων                          Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων     
Αργυροχρυσοχοΐας                                    Αργυροχρυσοχοΐας     
Επιπλοποιίας                                       Επιπλοποιίας     
Κεραμικής-Πηλοπλαστικής                      Κεραμικής-Πηλοπλαστικής     
Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας                          Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας     
Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης                         Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης     
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών                                 Βοηθών Οδοντοτεχνιτών     
Βοηθών Φυσιοθεραπευτών                              Βοηθών Φυσικοθεραπευτών     
Βοηθών  Ακτινολογικών Εργαστηρίων    Βοηθών  Ακτινολογικών Εργαστηρίων     
Βοηθών Φαρμακείων    Βοηθών Φαρμακείων     
Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών    Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών     
Αισθητικής Τέχνης                                   Αισθητικής Τέχνης     
Κομμωτικής Τέχνης                                     Κομμωτικής Τέχνης    

Έτσι, για όσες από τις παραπάνω ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου υφίστανται επαγγελματικά δικαιώματα αυτά μεταφέρονται χωρίς διαφοροποιήσεις στις αντίστοιχες ειδικότητες των Ε.Π.Α.Σ.
Σε ότι αφορά τις  ειδικότητες «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών» των Επαγγελματικών Σχολών (Ε.Π.Α.Σ.), «Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων» των Επαγγελματικών Σχολών (Ε.Π.Α.Σ.), 
«Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» (Ε.Π.Α.Σ.) και 
« Αμαξωμάτων » (Ε.Π.Α.Σ.) το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και θα εξεταστεί σε συνεννόηση με εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων.
Τέλος, όσον αφορά στις ειδικότητες:
«Ξυλογλυπτικής-Διακοσμητικής Επίπλου»,
«Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος»,
«Αγροτικών Μηχανημάτων»,
«Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας»,
«Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονική τοπίου»,
«Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών»,
«Δενδροκομίας»,
«Ζωοτεχνίας»,
«Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας»,
«Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας»,
«Ξενοδοχειακών και ΕπισιτιστικώνΥπηρεσιών»,
«Μαγειρικής Τέχνης»,
«Ζαχαροπλαστικής Τέχνης»,
αποφασίστηκε  ότι, καθώς είναι νέες ειδικότητες και δεν προκύπτει αντιστοιχία με το παλιό σύστημα στο ίδιο επίπεδο, θα εξετασθεί η ρύθμιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων σε επόμενη συνεδρίαση.

4 σχόλια:

 1. ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΕΠΑΣ -ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ;
  ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΑΡΓΗΣΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ-ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ.ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΒΑΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.ΟΤΑΝ ΡΩΤΑΓΑΜΕ ΜΑΣ ΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΤΙΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. απο τεε α' κυκλου ποιο ειναι το επομενο βημα ? μπορει καποιος να με κατευθυνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. α κυκλος τεε ειναι 1η χρονια και β κυκλος ειναι οι 2 επομενες. κατι πολυ σοβαρο... ξεκινησα με ημερησιο τεε και τη 2η χρονια πηγα εσπερινο λογο οικονομικων...... εκανα συνολικα 4 χρονια. (το εσπερινο ειναι 4 ετοι και οχι 3) μετα απο 2 χρονια ηθελα να σπουδασω "λογοθεραπεια" ενω ειμαι αποφοιτη οκονομιας και διοικησης (διαφορετικος τομεας) αυτο που ισχυει φετος ειναι το εξεις. " φετος ειναι η τελευταια χρονια που οι μαθητες των τεε εξεταζονται σε υλη την οποια ειχαν διδαχτει..του χρονου θα εξεταζονται σε υλη των επαλ. οι αποφοιτοι ημερησιων τεε επιλεγουν ειδικοτητα του τομεα τους αλλα εαν επιθυμουν εχουν τη δυνατοτητα να αλλαξουν τομεα δινοντας το αντοιστοιχο μαθημα . (πχ ενας μου εχει τελειωσει οικ. και διοικ. αντι για αοθ θα δωσει παθολογια που θα κατσει να τη διαβασει μονος του. δινουν 3 μαθηματα 2 γενικης και 1 ειδικοτητας) ο εσπερινος ομως δε μπορει να αλλαξει τομεα γιατι δε δινει μαθημα ειδηκοτητας...τωρα θα μου δεν ειναι αδικο γιατι οι αλλοι δινουν 6 μαθηματα. υπ οψιν...τμηματα λογοθεραπειας υπαρχουν 3 και εγω διεκδικω 4 θεσεις πανελλαδικα..δε θα προσπαθησω απλα να πιασω τη βαση..αλλα πρεπει να διαβασω παρα πολυ..δε διαφωνω..να κατσω να διαβασω..γιατι ομως να γινεται αυτος ο διαχωρισμος αναμεσα σε εσπερινα και ημερισια τεε...γιατι ο αλλος να δωσει ενα μαθημα που δεν εχει διδαχτει και εγω να μη μπορω?? θα μου ειναι αρκετα πιο δυσκολο το ξερω..αλλα ειναι αδικο να μη δινετε η δυνατοτητα σε καποιον που πραγματικα εχει σκοπο να τα καταφερει... ειναι ρατσιστικο.. ας εχει αυτη τη δυνατοτητα και ας μη τα καταφερει κανεις..ας δοθει ομως και εαν ο αλλος θελει να διαβαζει 20 ωρες δικαιωμα του..με ποιο δικαιωμα στερουν απο τους εσπερινους αυτη τη δυνατοτητα ενω στους πρωινους οχι?? τεε το ενα τεε και το αλλο..δε μιλαμε για το ποσες ωρες η ποσα μαθηματα η η η..μιλαμε για ενα σοβαρο διαχωρισμο και μια ρατσιστικη τροποποιηση που αφορα το μελλον ενος μαθητη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. παιδια πηγα 3 χρονια τεε κομμωτικης τι βαθμο εχω και περνω αδεια ασκησεως εππαγελματος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή