30 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

Κατατακτήριες εξετάσεις για να εγγραφούν στη σχολή της αρεσκείας τους έχουν δικαίωμα να δώσουν όσοι είναι ήδη σε κάποια ανώτατη σχολή. Ενδιαφέρον για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο δείχνουν κάθε χρόνο 90.000 υποψήφιοι
Οι ευκαιρίες για πανεπιστημιακές σπουδές δεν τελειώνουν ποτέ και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν τόσο όσοι δεν κατάφεραν φέτος να εισαχθούν σε κάποιο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και οι χιλιάδες νέοι φοιτητές οι οποίοι βρέθηκαν μέσα σε σχολές που δεν είναι της αρεσκείας τους και τώρα προβληματίζονται τι θα κάνουν.
Ανάμεσα στις πολλές επιλογές, ξεχωρίζουν οι κατατακτήριες εξετάσεις, οι οποίες αφορούν όσους είναι ήδη σε κάποια σχολή αλλά θέλουν να σπουδάσουν κάτι άλλο, και οι σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, για τις οποίες δείχνουν ενδιαφέρον κάθε χρόνο κοντά στους 90.000 υποψηφίους.Κατατακτήριες: Μεγάλος αριθμός πτυχιούχων λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο στις κατατακτήριες εξετάσεις που διεξάγουν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Οι περισσότεροι θέλουν να πάρουν ένα δεύτερο πτυχίο, είτε γιατί οι σπουδές που έκαναν δεν τους ικανοποίησαν είτε διότι θέλουν ένα επιπλέον εφόδιο που θα τους βοηθήσει στην εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.
Ετσι από 1η έως 15 Νοεμβρίου όσοι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ ενδιαφέρονται για τις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα τμήματα των πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ενώ οι εξετάσεις γίνονται τον Δεκέμβριο σε μαθήματα και ύλη που κάθε χρονιά ορίζουν τα τμήματα. Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών.
Οι πτυχιούχοι
Κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.
Επιλογή με βάση τον βαθμό πτυχίου: Το ΔΣ του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τμήματος του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ αποφασίζει ότι η κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με βάση τον βαθμό πτυχίου και η επιλογή γίνεται με φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο ακριβώς βαθμό πτυχίου, γίνεται κλήρωση.
Επιλογή με κατατακτήριες εξετάσεις: Το Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τμήματος του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ αποφασίζει ότι η κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του Τμήματος υποδοχής του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Επιλογή με ηλεκτρονική κλήρωση
Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για φοιτητές είναι συνήθως μικρότερος από τον αριθμό των ενδιαφερομένων να σπουδάσουν, γίνεται, εάν χρειάζεται, ηλεκτρονική κλήρωση με την παρουσία εισαγγελικής Αρχής για την εξασφάλιση του αδιάβλητου. Στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και αν πάλι οι θέσεις είναι λιγότερες διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση.
Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.
Εισάγονται επίσης στο ΕΑΠ φοιτητές - Ατομα με Ειδικές Ανάγκες, σε ποσοστό 3% επιπλέον των καθορισμένων θέσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σε περίπτωση που σε ένα πρόγραμμα σπουδών οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από το ποσοστό 3% των καθορισμένων θέσεων, διεξάγεται κλήρωση.
Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον 12 Θεματικών Ενοτήτων. Η εγγραφή των φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Οι φοιτητές για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης, καθώς και για τη συμμετοχής τους στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιβαρύνονται με την καταβολή οικονομικής συμμετοχής (δίδακτρα).

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου