10 Αυγούστου 2010

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΑΠ

Πηγή esos.gr
Οταν κάνουν την αίτηση έχουν μεγάλη αγωνία για να κληρωθούν και να γίνουν φοιτητές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια όμως τα βρίσκουν ¨σκούρα" κι εγκαταλείπουν τις σπουδές, είτε γιατί οι άλλες  ασχολίες (εργασία-οικογένεια) δεν  αφήνουν χρόνο για διάβασμα ή γιατί το
 επίπεδο τους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σχολής τους.
Την "πρωτιά" στις διαγραφές κατέχει το τμήμα Φυσικής .

Εκεί που σημειώθηκαν οι λιγότερες διαγρ;αφές είναι στα τμήματα Πληροφορικής και Ευρωπαικού και Ελληνικού Πολιτισμού
Αυτό τουλάχιστον προκύπει από τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά από το esos.gr.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας γνωστοποίησε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο , ύστερα από αίτημά μας:
-Το 'ετος 2004 διαγράφηκαν 2.103 φοιτητές
-Το έτος 2005 2.417
-Το έτος 2006 2.270
-Το έτος 2007 2.382, και
-Το έτος 2008 οι διαγραφές αυξήθηκαν στις 2.704.
Συνολικά δηλαδή  μέσα σε πέντε χρόνια διαγράφηκαν 11.876 φοιτητές

         Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών στο Ελληνκό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο


Δεδομένου ότι ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές είναι συνήθως μικρότερος από τον αριθμό των ενδιαφερομένων να σπουδάσουν, γίνεται, εάν χρειάζεται, ηλεκτρονική κλήρωση των υποψήφιων φοιτητών, με την παρουσία εισαγγελικής αρχής για την εξασφάλιση του αδιάβλητου. Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, σε μία της Θεσσαλονίκης και σε μία της έδρας του Ε.Α.Π.

Στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.

Εισάγονται επίσης στο Ε.Α.Π. φοιτητές – Άτομα με Ειδικές Ανάγκες – σε ποσοστό 3% επιπλέον των καθορισμένων θέσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σε περίπτωση που σε ένα πρόγραμμα σπουδών οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από το ποσοστό 3% των καθορισμένων θέσεων θα διεξάγεται κλήρωση.

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters) εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.

Επιπλέον, μπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθμός παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. με προσωποπαγή θέση, τα οποία δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθμού των παρεχόμενων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφερομένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ε.Α.Π. Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέμεται ανάλογα στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραμμα, ο αριθμός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραμμα αυτό κατανέμεται ανάλογα σε άλλα προγράμματα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Για τα Διδακτορικά Διπλώματα, η Δ.Ε. του Ε.Α.Π. μετά από εισήγηση των Σχολών του Ε.Α.Π., και σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών, προκηρύσσει 2 φορές το χρόνο συγκεκριμένο αριθμό θέσεων σε γνωστικές περιοχές για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Στις προκηρύξεις περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το γνωστικό πεδίο και τα προαπαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχει ο υποψήφιος.


                        8.290 οι θέσεις για το ακαδ. 'ετος 2011-12


Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου πρότεινε στην υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου  συνολικά 8.290 οι θέσεις για το ακαδ. 'ετος 2011-12 , εκ των οποίων   4.200 θέσεις φοιτητών

για τα προπτυχιακά προγράμματα ,3.500 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 210 για ΑΜΕΑ και 350 θέσεις αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ.

Οπως συνηθίζεται κάθε χρόνο από την 1 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2009 θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά οι όσοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Αναλυτικότερα οι π παρεχόμενες θέσεις φοιτητών θα κατανεμηθούν ανά πρόγραμμα σπουδών, ως ακολούθως:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΈΤΟΣ
2011-2012     

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ     
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
   
Εκπαίδευση Ενηλίκων    160     
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας    100     
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας    90     
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας    70     
Σπουδές στην Εκπαίδευση    380     
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία    90     

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ    
 
Διασφάλιση Ποιότητας    270     
Διαχείριση Αποβλήτων    120     
Διαχείριση Τεχνικών Έργων    190     
Κατάλυση και προστασία του περιβάλλοντος    45     
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά    60     
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών    120     
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα    150     
Περιβαλλοντικός  Σχεδιασμός Έργων Υποδομής    90     
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων    100     
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική    60     
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές    90     
Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού    60     

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ        

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)    270     
Διοίκηση Μονάδων Υγείας    210     
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας  του Ε.Σ.Υ.    30     
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων    240     
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων    120     
Τραπεζική    280     

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ      
Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα    60     
Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα     45     

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:3.500     


                                         ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   
  
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό    800     
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό    800     
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός    100     

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ     
Πληροφορική    1000     
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες    500     
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ      
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών    1000     

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:

4.200     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  
7.700                                                   ΣΥΝ 210 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ


Σας  γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε. στην Συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της:

α) τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν. 3794/2009, βάσει των οποίων άτομα με ειδικές ανάγκες εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5% επιπλέον των προσφερόμενων θέσεων στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και

β) την απόφασή της περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων των προπτυχιακών φοιτητών του Ε.Α.Π. στους 4.200 για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12,

αποφάσισε, ομόφωνα, όπως καθορίσει το συνολικό αριθμό θέσεων των προπτυχιακών φοιτητών που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία σε 210, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

O παραπάνω αριθμός θέσεων είναι συνολικός και κατανέμεται ανάλογα στα έξι προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται.

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε ότι σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων σε ένα πρόγραμμα σπουδών, ο αριθμός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραμμα αυτό, κατανέμεται ανάλογα σε άλλα προγράμματα με απόφαση της Δ.Ε., η οποία λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

                                ΣΥΝ 350 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΙ


Σας  γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε. στην Συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της:

α) το εδάφιο ιε΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002,

β) την ανωτέρω απόφασή της περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ε.Α.Π. στους 3.500, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και

γ) την  παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3404/2005  η οποία διατυπώνεται ως ακολούθως: «..Εάν δεν συμπληρώνεται με μέλη Ε.Π. Τ.Ε.Ι. προσωποπαγών θέσεων ο καθοριζόμενος κάθε φορά αριθμός θέσεων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων ή του Ε.Α.Π. της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, καθώς και της παραγράφου 13 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄), που προστέθηκε με την περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002, στις κενές αυτές θέσεις μπορούν να γίνονται δεκτοί Εργαστηριακοί Συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 που δεν κατέχουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν προσφέρει συνολικά διδακτικό έργο σε Τ.Ε.Ι. επί τέσσερα τουλάχιστον διδακτικά έτη, με κριτήριο προτίμησης το συνολικό άθροισμα των διδακτικών ωρών απασχόλησής τους στην κατηγορία αυτή.»

αποφάσισε όπως εγκρίνει τη δημιουργία 350 επιπλέον (10%) των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίες θα προορίζονται αποκλειστικά για μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. τα οποία δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης).

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφερομένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψήφιους που εγγράφονται στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ε.Α.Π. O παραπάνω αριθμός θέσεων είναι συνολικός και κατανέμεται ανάλογα στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραμμα, ο αριθμός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραμμα αυτό κατανέμεται ανάλογα σε άλλα προγράμματα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου