07 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 16.45 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

«Ανάσα» για χιλιάδες εργαζόμενους γονείς το διευρυμένο ωράριο και το ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς, αλλά και ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με έμφαση στον πολιτισμό και τις ξένες γλώσσες, θα λειτουργήσουν πιλοτικά από φέτος 800 ολοήμερα σχολεία σε όλη τη χώρα.
Το υποχρεωτικό ολοήμερο πρόγραμμα θα ξεκινά στις 8:10 π.μ. και θα επεκτείνεται έως τις 2 μ.μ. για όλες τις τάξεις, αντί για 12:30 μ.μ. που είναι σήμερα στα «συμβατικά» ολοήμερα δημοτικά. Οι γονείς θα μπορούν να παίρνουν τα παιδιά τους από το σχολείο είτε από τις 3:30 - 3:40μ.μ. είτε με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος στις 4:15μ.μ.


Αποχώρηση
Αιτήματα για πρόωρη αποχώρηση των μαθητών δεν θα γίνονται αποδεκτά, αφού κάτι τέτοιο καταργεί το ολοήμερο πρόγραμμα, του οποίου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική μέχρι τη λήξη του...
Τα παραπάνω όπως και όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας των 800 πιλοτικών ολοήμερων δημοτικών σχολείων αναφέρονται σε εγκύκλιο που έστειλε χθες το υπουργείο Παιδείας προς τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας. Στην εγκύκλιο ορίζεται, επίσης, «καθηκοντολόγιο» για τους εκπαιδευτικούς. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να τηρούν «χαρτοφυλάκιο» με τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά και να προγραμματίζουν από την αρχή της χρονιάς την ύλη και τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. Ειδικότερα:
Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, οι εκπαιδευτικοί θα συντάσσουν προγραμματισμό δραστηριοτήτων. Στο τέλος του σχολικού έτους, οι δάσκαλοι κάθε τμήματος θα καταθέτουν το δικό τους απολογισμό όπου θα αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που συνάντησαν και τις λύσεις που έδωσαν. Επίσης, θα υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Με βάση τους ατομικούς απολογισμούς, θα συντάσσεται ο συνολικός απολογισμός της σχολικής μονάδας και θα υποβάλλεται στον σχολικό σύμβουλο, ο οποίος τον λαμβάνει υπόψη για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης απολογισμού.
Οι δάσκαλοι θα προγραμματίζουν την ύλη που θα διδάξουν και καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ο κοινωνικός και ο παιδαγωγικός ρόλος του ολοήμερου σχολείου. Για τον λόγο αυτό, μπορούν να συνεργάζονται στενά με τον σχολικό σύμβουλο τον οποίο και μπορούν να καλούν κάθε φορά που κρίνουν αναγκαίο.
Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θα τηρούν «portfolio» μαθητή, όπου θα καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι επιδόσεις των μαθητών προς ενημέρωση των γονέων, των δασκάλων και των σχολικών συμβούλων. Σημειώνεται ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνουν τους γονείς για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν, ενώ θα ορίζουν συγκεκριμένη ημέρα και ώρα συνάντησης για να τους ενημερώνουν σχετικά την πρόοδο των μαθητών.
Ολοήμερο πρόγραμμα
Τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάσκονται στο ολοήμερο πρόγραμμα ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του διευθυντή, ο οποίος θα συνυπολογίζει τα ενδιαφέροντα των μαθητών, το μαθησιακό επίπεδο, τις προτιμήσεις των γονέων, την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου κ.ά. Το ολοήμερο πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια δέκα ωρών.
Τα διδακτικά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογή είναι τα εξής: Μελέτη (μέχρι πέντε τμήματα διατίθενται συνολικά 10 ώρες), Αθλητισμός, Θεατρική Αγωγή, Αγγλικά, Μουσική, δεύτερη ξένη γλώσσα (για πρώτη φόρα), Εικαστικά, πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων - Δράσεις δημιουργίας και πολιτισμού (από 1 έως 5 ώρες το κάθε ένα). Για την κατανομή των ολοήμερων τμημάτων ισχύει η αναλογία των 25 μαθητών ανά δάσκαλο.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου