12 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ

Για πρώτη φορά από φέτος το υπ. Παιδείας δεν απαιτεί από τους νεοεισαχθέντες φοιτητές και σπουδαστές στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους Πιστοποιητικά Υγείας και ακτινογραφίες θώρακος,με απόφαση
 του υφυπουργού Γιάννη Πανάρετου.   Κι αυτό διότι επρόκειτο γιαμια τυπική διαδικασία και όχι ουσιαστική.                                                               Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: «Δικαιολογητικά εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών». 
           Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 9 της αρ. πρωτ. Φ253/28934/Β6(ΦΕΚ391Β΄/30-3-06) Υπουργικής Απόφασης, η οποία έχει εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του  Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ90-Α΄) και αφορά στην πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα απαιτούμενα για την εγγραφή των εισαγομένων στη Σχολή ή στο Τμήμα επιτυχίας, είναι τα ακόλουθα:
-Αίτηση για εγγραφή.
-Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
-νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (για τους επιτυχόντες με το σύστημα του Γενικού Λυκείου 90%-10% και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄90% - 10%).
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι εισαγόμενοι δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της ως άνω απόφασης.
-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Επίσης, κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής των νεοεισαχθέντων στις Σχολές και στα Τμήματα επιτυχίας τους δεν απαιτείται η υποβολή τους σε ιατρικές εξετάσεις και η κατάθεση των σχετικών γνωματεύσεων στις γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων.                                                                                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου