07 Ιουλίου 2010

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μπορούμε να δηλώσουμε σχολές από δύο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία. Η σειρά επιλογής δεν εξαρτάται από τα επιστημονικά πεδία (δηλαδή μπορείς να ξεκινάς με Σχολές του ενός επιστημονικού πεδίου, μετά να δηλώνεις Σχολές του άλλου, μετά να ξαναγυρνάς στο πρώτο κ.ο.κ.).
Δεν υπάρχει σωστός ή λανθασμένος τρόπος συμπλήρωσης του μηχανογραφικού
δελτίου, αλλά υπάρχουν κάποιοι λογικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε:
α ) Πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου βγάζουμε αρκετές φωτοτυπίες και διαβάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στις τελευταίες σελίδες του Μηχανογραφικού Δελτίου.


β) Φτιάχνουμε μια ομάδα με τις σχολές που μας ενδιαφέρουν από τα Επιστημονικά Πεδία που μπορούμε να επιλέξουμε και βάζουμε τις σχολές σε σειρά προτίμησης.
γ) Αρχίζουμε τη σύνθεση συγχωνεύοντας τα δύο Επιστημονικά Πεδία. Δημιουργούμε μια λίστα με τις σχολές των Επιστημονικών Πεδίων με βάση τις επιθυμίες μας από τις υψηλόβαθμες προς τις χαμηλόβαθμες σχολές σημειώνοντας δίπλα στη συγκεκριμένη σχολή τον αριθμό που δείχνει τη σειρά προτίμησής μας.
δ) Ελέγχουμε ξανά την τελική λίστα.
ε) Συζητάμε και επαναξιολογούμε τις επιλογές μας εάν χρειαστεί.
στ) Δεν επηρεαζόμαστε από τις προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων (φίλων μας, παρέας κ.λπ.)
Ο Ρόλος Της Οικογένειας
  • Δεν είναι κακό να συζητήσουμε τις επιλογές μας με κάποιους μεγαλύτερους και ιδιαίτερα με την οικογένειά μας. Η κρίση και η εμπειρία τους μπορεί να μας προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια.
  • Όμως τελικά πρέπει όλοι να σεβαστούν και να εμπιστευτούν την

Μικρά χρήσιμα (και κρίσιμα) μυστικά
Οι βάσεις καθορίζονται κάθε χρόνο από:
-την δυσκολία των θεμάτων των Πανελληνίων εξετάσεων
-τις επιλογές των υποψηφίων και τον αριθμό των θέσεων που προσφέρονται.
Η βάση μιας σχολής είναι τα μόρια που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαγόμενος σ’ αυτή τη σχολή.
Ο υποψήφιος δηλώνει όλες τις σχολές που μπορεί να τον ενδιαφέρουν ανεξάρτητα από τις βάσεις των προηγούμενων χρόνων.
Η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά προτίμησης λαμβάνεται
υπόψη ως τρίτο κατά σειρά κριτήριο (μετά τον βαθμό πρόσβασης και το άθροισμα της βαθμολογίας των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας) μόνο στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές
Όσοι δηλώνουν σχολές αυξημένης ζήτησης, δεν δηλώνουν μόνο αυτές. Κανείς δεν είναι φτιαγμένος μόνο για ένα επάγγελμα ή μόνο για μια σχολή
Μερικές σχολές που οι προοπτικές τους στην αγορά εργασίας δεν είναι ιδιαίτερα θετικές, αν έχουν πλατιά γνωστική βάση μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις και ευρύτερες επαγγελματικές διεξόδους μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών.

Σχολή που προτιμώ ή πόλη;
Συνήθως δηλώνουμε την σχολή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, σε όλες τις πόλεις που υπάρχει κατά σειρά προτίμησης.
Όμως αυτή η απόφαση πρέπει να ληφθεί από κοινού με την οικογένεια του υποψηφίου, αφού συνεκτιμηθούν και άλλοι παράγοντες (οικονομικοί, οικογενειακοί)

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι αν με το σύνολο των μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτήν που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Για όλες τις σχολές που δηλώνουμε φροντίζουμε να πληροφορηθούμε για: τα προγράμματα και το αντικείμενο σπουδών, το πανεπιστήμιο και τα επαγγελματικά δικαιώματα που προσφέρουν.
Αν ανήκεις σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες φρόντισε να πληροφορηθείς για τους ιδιαίτερους τρόπους εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση (ΚΕΣΥΠ, Διαδίκτυο, Αρμόδιες Υπηρεσίες):
- Αθλητές με διάκριση σε παγκόσμιους, πανευρωπαϊκούς ή πανελλήνιους αγώνες σε αναγνωρισμένο ατομικό ή ομαδικό άθλημα
-Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
-Ειδική κατηγορία ασθενών
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
- Υπάρχουν σε όλα τα Ε.Π οι περισσότερες όμως βρίσκονται στο 2ο και 4ο
-Ανάστημα ελάχιστο: 1,70 (άνδρες) και 1,60 (γυναίκες). Για το βάρος εισάγεται ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), (το πηλίκο του σωματικού βάρους σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους του σε μέτρα). Για τους άνδρες πρέπει να κυμαίνεται από 19 ως 27, για τις γυναίκες από 18 ως 25.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
-Πρόσβαση μόνο από το 5ο Ε.Π
-Ανάστημα ελάχιστο: 1,70 (άνδρες και γυναίκες) και Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) όπως και οι στρατιωτικές σχολές.
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
2ο και 4ο Ε.Π
Ο ενδιαφερόμενος για τις παραπάνω σχολές καταθέτει αίτηση με δική του ευθύνη στις ημερομηνίες που ανακοινώνουν τα αντίστοιχα Υπουργεία. Ποσοστό θέσεων καλύπτεται και από αποφοίτους Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ανεξαρτήτως πανελληνίων εξετάσεων. (Εκτός Μηχανογραφικού)

Για Στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές και Α.Ε.Ν τα παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών μπορούν να εισαχθούν σαν ειδική κατηγορία σε ειδικό ποσοστό θέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου