31 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΝΩ.... ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΩ

Προς επιβεβαίωση της εικόνας, τα συμπεράσματα της έρευνας του καθηγητή Θ. Κατσανέβα για τις «Προοπτικές για επαγγέλματα σε σχέση με σπουδές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ το 2010 για τα επόμενα 5-10 χρόνια». Κατά την τελευταία -ετήσια- καταγραφή των δεδομένων, τον περασμένο μήνα, διαπιστώθηκαν τα εξής:
Για επαγγέλματα που συνδέονται με το πρώτο και δεύτερο επιστημονικό πεδίο, οι δάσκαλοι κατά πρώτο λόγο και οι νηπιαγωγοί κατά δεύτερο συνεχίζουν να έχουν θετικές ή και πολύ θετικές επαγγελματικές προοπτικές. Δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο η θέση των φιλολόγων, αρχαιολόγων, θεολόγων, ιστορικών, ανθρωπολόγων, γεωγράφων, πολιτικών επιστημόνων και γενικότερα τα επαγγέλματα που συνδέονται με θεωρητικές σπουδές παραμένουν σε δυσχερή ή και περισσότερο δυσχερή θέση. Ομως, στην περίπτωσή τους υπάρχει η δυνατότητα ευρειών διεξόδων σε άλλα επαγγέλματα, όχι άμεσα συνδεδεμένα με τις συγκεκριμένες σπουδές. Σε αρνητική από ουδέτερη μετατρέπεται η επαγγελματική απορροφητικότητα των γυμναστών και των ψυχολόγων. Οι νομικές σπουδές αποτελούν μια ευρεία βάση για ένταξη σε διάφορα επαγγέλματα, ιδιαίτερα αυτά που συνδέονται με την οικονομία. Ομως, για τους δικηγόρους, όπως και για τους δημοσιογράφους, χειροτερεύει η κατάσταση, αφού στους συναφείς κλάδους υπάρχει μεγάλος κορεσμός και είναι ιδιαίτερα δυσχερές να εισχωρήσουν νέοι χωρίς οικογενειακά ή φιλικά ερείσματα. 


Οι θεατρολόγοι, οι θεωρητικοί της τέχνης και τα άλλα επαγγέλματα της τέχνης θα αντιμετωπίσουν, σε μεγαλύτερη έκταση, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Οι οικονομοδιοικητικοί του Δημοσίου έχουν περιορισμένες πιθανότητες απορρόφησης στο Δημόσιο, αλλά μπορεί να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και για τους κοινωνιολόγους-εκπαιδευτικούς. Οι μαθηματικοί και οι φυσικοί πολύ δύσκολα βρίσκουν εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά υπάρχει η διέξοδος των ιδιαίτερων μαθημάτων ή των φροντιστηρίων, και η δυνατότητα διεξόδων σε άλλους τομείς, ιδιαίτερα στην πληροφορική. Αρνητικές είναι οι προοπτικές των χημικών, αν και εδώ υπάρχουν οι δυνατότητες διεξόδων σε άλλα επαγγέλματα όπως οι ιατρικοί επισκέπτες. Οι πολύ υψηλές βάσεις των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών είναι γνωστό ότι οφείλονται στο ότι η αποφοίτηση απ' αυτές οδηγεί στην εργασιακή ασφάλεια της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα.
Τα επαγγέλματα της πληροφορικής διατηρούν υψηλή απορροφητικότητα, αν και η τρέχουσα οικονομική κρίση οδηγεί σε μερική κάμψη για τα επόμενα 2-4 χρόνια. Ειδικότερα αυτό αφορά τους πληροφορικούς-εκπαιδευτικούς. Οι πλοίαρχοι και οι μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού συνεχίζουν να έχουν πολύ καλές προοπτικές, αλλά τα νέα παιδιά στη σύγχρονη εποχή δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τη ναυτοσύνη όπως παλαιότερα. Τα επαγγέλματα της γης και της θάλασσας, οι γεωπόνοι, οι ιχθυολόγοι επίσης συνεχίζουν να έχουν αρκετά ικανοποιητικές προοπτικές.
Οικονομολόγοι με προοπτικές
Για επαγγέλματα που συνδέονται με το πέμπτο επιστημονικό πεδίο, οι οικονομολόγοι γενικότερα εμφανίζουν ικανοποιητικές προοπτικές τα επόμενα 5-10 χρόνια. Κατά την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία όμως, διαφαίνεται δυσχέρεια απορρόφησής τους, ιδιαίτερα αν δεν διακρίνονται για υψηλές επιδόσεις και δεν διαθέτουν οικογενειακά ή φιλικά ερείσματα. Δυστυχώς, πολλά νέα παιδιά, απόφοιτοι οικονομικών σχολών με προσωρινές θέσεις εργασίας, προβλέπεται να χάσουν τη δουλειά τους, αφού αρκετές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Από τις ειδικότητες που έχουν καλύτερες προοπτικές είναι αυτή του φοροτεχνικού-λογιστή και του κοστολόγου. Οι προοπτικές των οικονομολόγου διοίκησης (management) και πωλήσεων (marketing) ή δημοσίων σχέσεων παρουσιάζουν κάμψη. Οι οικονομολόγοι-περιβαλλοντολόγοι εμφανίζουν μια μικρή βελτίωση της απορροφητικότητάς τους, αν και αυτό προβλέπεται να φανεί περισσότερο μετά από 4-5 χρόνια. Οι άλλες ειδικότητες θα δοκιμαστούν κατά την τρέχουσα περίοδο με προοπτική ανάκαμψης στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου