22 Ιουλίου 2010

TEST ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Πηγή esos.gr
Στον τομέα των ξένων γλωσσών από την επόμενη σχολική χρονιά το υπ. Παιδείας :
Α.Θα δημιουργήσει διαβαθμισμένα τεστ γλωσσομάθειας, ώστε να περιορίζεται το κόστος των εξετάσεων τόσο για την πολιτεία όσο και για τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να δώσουν μία εξέταση για δύο επίπεδα ταυτόχρονα και να πιστοποιηθούν για το ένα εκ των δύο. Προβλέπονται επίσης διαφοροποιημένες εξετάσεις γλωσσομάθειας με βάση ειδικά ηλικιακά κοινά, ώστε να υπάρχουν  διαφορετικού τύπου εξετάσεις για παιδιά και διαφορετικού τύπου για ενήλικες.

Β.
Δρομολογείται η ανάπτυξη τράπεζας υλικού και θεμάτων ηλεκτρονικών τεστσε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους (περιοχές με δύσκολη προσβασιμότητα) ή από τις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες (ΑμεΑ).
καθώς και ο μηχανισμός των τηλεεξετάσεων με την πλήρη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με στόχο να προσφέρονται οι υπηρεσίες του Πιστοποιητικού
Γ.Προβλέπεται η προετοιμασία των εξεταστών για τα νέου τύπου διαβαθμισμένα, προσαρμοστικά και ηλεκτρονικά τεστ με σεμινάρια και πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται επιμόρφωση «παλαιών» αξιολογητών, επιλογή, ενημέρωση και επιμόρφωση «νέων» υποψήφιων αξιολογητών καθώς και επιμόρφωση παρατηρητών και συντονιστών των βαθμολογητών, οι οποίοι αντιστοίχως πραγματοποιούν επιτόπου αποτιμήσεις της διαδικασίας των προφορικών εξετάσεων και του έργου της βαθμολόγησης.
Δ.
Ενισχύεται η επιμόρφωση των αξιολογητών – εξεταστών και από ψηφιακές υποδομές, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σχεδιάζεται διαδραστική πύλη τηλεκατάρτισης για τη διαχείριση του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, την δημιουργία περιοχών συζητήσεων, ανταλλαγής αρχείων και ζωντανής επικοινωνίας. Επιτυγχάνεται μείωση  του κόστους για την ενημέρωση και την επιμόρφωση των αξιολογητών.
Ε.Υποστηρίζονται οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μέσα στο σχολείο, ώστε ο μαθητής να δύναται να προσεγγίσει τον στόχο του μέσω ενός προγράμματος προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΠΓ εφαρμοσμένο μέσα στο ίδιο το σχολείο του.
Στο μεταξύ εντός των επόμενων ημερών, θα εκδοθεί η απόφαση ένταξης για τις πράξεις:  
1. Διαφοροποιημένες και διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας2. Δημιουργία Συστήματος  ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και μία Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών, καθώς η μέχρι σήμερα επιτυχής πορεία του θεσμού ενθαρρύνει τη συνέχισή του με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου