22 Ιουλίου 2010

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Πηγή esos.gr
Από 40 έως και 100 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο ,θα πληρώνει ο κάθε υποψήφιος που θα κάνει αίτηση για να συμμετάσχει στις  εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, σύμφωνα με απόφαση του υπ. Παιδείας .Eιδικότερα  οι υποψήφιοι θα πληρώνουν , με τη μορφή παράβολου:  
1. α) Σαράντα ευρώ (40,00 €) νια το επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας».
β) Πενήντα ευρώ (50,00 €) για το επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας».
γ) Εξήντα ευρώ (60,00 €) σε περίπτωση που τα δύο επίπεδα Α1 και Α2 εξετάζονται σε κοινό διαβαθμισμένο test A.
2. α) Εξήντα ευρώ (60,00 €) για το επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας».
β) Εβδομήντα ευρώ (70,00 €) για το επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας».
γ) Ογδόντα ευρώ (80,00 €) σε περίπτωση που τα δύο επίπεδα Β1 και Β2 εξετάζονται σε κοινό διαβαθμισμένο test Β.
3. α) Ογδόντα ευρώ (80,00 €) για το επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας».
β) Ενενήντα ευρώ (90,00 €) για το επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας».
γ) Εκατό ευρώ (100,00 €) σε περίπτωση που τα δύο επίπεδα Γ1 και Γ2 εξετάζονται σε κοινό διαβασμισμένο test Γ.
Τα παραπάνω ποσά θα εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) με την ονομασία «Παράβολα από κάθε αιτία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου