10 Οκτωβρίου 2010

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αναλυτικά για τις περικοπές της διδακτέας ύλης Μαθηματικών στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, ενημερώσουν με εγκύκλιό τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι του Ν. Θεσσαλονίκης και εφιστούν  ιδιαίτερα την προσοχή των καθηγητών  που διδάσκουν Μαθηματικά στα εξής ζητήματα:
● Να χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους την τελευταία έκδοση των διδακτικών βιβλίων.
● Να μη θέσουν στις γραπτές δοκιμασίες ή τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θέματα που σχετίζονται με τις ενότητες της ύλης που περικόπτονται.     
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές και Διευθύντριες των Γυμνασίων να εφοδιάσουν με ένα αντίγραφο του παρόντος όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που διδάσκουν Μαθηματικά. Επίσης να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για το ανωτέρω έγγραφο του Υ.Π.ΔΒΜ.Θ. στο οποίο υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες και ο χρόνος που προτείνεται για τη διδασκαλία κάθε ενότητας της διδακτέας ύλης.     
Οι ενότητες της ύλης Μαθηματικών που περικόπτονται είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄
ΤΑΞΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ)
§ 1.1.  (Φυσικοί αριθμοί – Διάταξη Φυσικών – Στρογγυλοποίηση)
§ 3.2.  (Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς – Δυνάμεις με βάση δεκαδικό αριθμό)
§ 3.4.  (Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών)
§ 3.5.  (Μονάδες μέτρησης)
§ 4.2.  (Επίλυση προβλημάτων)
§ 4.3.  (Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων)
Οι παρακάτω παράγραφοι θα διδαχθούν στη Β΄ Γυμνασίου:
§ 7.8   (Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό)
§7.9    (Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο)
§ 7.10 (Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών)
ΜΕΡΟΣ Β΄ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
§ 1.12 (Επίκεντρη γωνία – Σχέση επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου – Μέτρηση τόξου). Μεταφορά των σχετικών με την επίκεντρη στη Β΄ Γυμνασίου
Β΄
ΤΑΞΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄
§ 1.3.  (Επίλυση τύπων)
Από την §3.4. (Η συνάρτηση y = αx + β) αφαιρούνται οι υποπαράγραφοι: «Η εξίσωση της μορφής αx + βy = γ» και «Σημεία τομής της ευθείας  αx + βy = γ με τους άξονες»
§ 4.4.  (Ομαδοποίηση παρατηρήσεων)
Από την §4.5. (Μέση τιμή – Διάμεσος) αφαιρείται η υποπαράγραφος: «Μέση τιμή ομαδοποιημένης κατανομής»
ΜΕΡΟΣ Β΄
§ 2.3.  (Μεταβολές ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης)
§ 2.5.  (Η έννοια του διανύσματος)
§ 2.6.  (Άθροισμα και διαφορά διανυσμάτων)
§ 2.7.  (Ανάλυση διανύσματος σε δύο κάθετες συνιστώσες)
§ 3.4.  (Μήκος τόξου)
§ 3.6.  (Εμβαδόν κυκλικού τομέα)
§ 4.5.  (Ο κώνος και τα στοιχεία του)
§ 4.7.  (Γεωγραφικές συντεταγμένες)
Γ΄
ΤΑΞΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄   (ΑΛΓΕΒΡΑ)
Από την §1.5. (Αξιοσημείωτες ταυτότητες) αφαιρείται η υποπαράγραφος: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»
Από την §1.6. (Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων) αφαιρούνται οι υποπαράγραφοι: δ) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων» και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής  x2 + (α+β)x + αβ»
§ 1.7.  (Διαίρεση πολυωνύμων)
§ 2.1.  (Η εξίσωση αx + β = 0)
Από την §5.1. (Σύνολα) αφαιρείται η υποπαράγραφος: «Πράξεις με σύνολα»
Από την §5.2. (Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα) αφαιρείται η υποπαράγραφος: «Πράξεις με ενδεχόμενα»
Από την §5.3. (Έννοια της πιθανότητας) αφαιρείται η υποπαράγραφος: «Βασικοί κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων»
ΜΕΡΟΣ Β΄   (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ)
§ 1.3.  (Θεώρημα του Θαλή)
§ 1.4.  (Ομοιοθεσία)Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Μαθηματικών Ν. Θεσσαλονίκης

Ελένη Δημητριάδου
 Σχολική Σύμβουλος Μαθηματικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης
2310365330

Δημοσθένης Κατσιάρης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης
2310365332

Ιωάννης Θωμαΐδης
Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης
2310365329

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου