01 Οκτωβρίου 2010

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ο Σχολικός Σύμβουλος Μιχάλης Μαρκάκης εξέδωσε την ακόλουθη εγκύκλιο: 
Σύμφωνα με την οδηγία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ( Πράξη 04/2010 ) για τη διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» στην Α’ Τάξη Ημερήσιου και Β’ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και την οποία έχετε ήδη λάβει από τη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των γνώσεων, που το Λύκειο προσφέρει στα παιδιά, το ενδιαφέρον των μαθητών πρέπει να εστιαστεί στα ακόλουθα κεφάλαια:Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή σελ. 11-14
Κεφάλαιο 6: Το Χρήμα σελ. 80-98
Κεφάλαιο 7: Η Διανομή του Εισοδήματος σελ. 102-107
Κεφάλαιο 8: Η Μισθωτή Εργασία σελ. 110-120
Κεφάλαιο 9: Οι Εθνικοί Λογαριασμοί σελ. 124-131
Κεφάλαιο 10: Ο Οικονομικός Ρόλος του Κράτους σελ. 134-142
Κεφάλαιο 11: Το Οικονομικό Σύστημα σε Μεγέθυνση σελ. 156-165
Κεφάλαιο 12: Το Οικονομικό Σύστημα σε Κρίση σελ. 170-181
Κεφάλαιο 13: Η Ευρωπαϊκή Ένωση σελ. 186-194

Η εν λόγω οδηγία του Π.Ι. δεν σημαίνει ότι τα κεφάλαια 2 έως 5 εξαιρούνται της διδακτέας ύλης
δεδομένου ότι αυτή προσδιορίζεται ρητά από την ισχύουσα σχετική υπουργική απόφαση και περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια του βιβλίου.

Επειδή όμως η εμπειρία έδειξε ότι μέχρι σήμερα η διδαχθείσα ύλη συχνά δεν υπερέβαινε το 7ο ή 8ο κεφάλαιο, κρίθηκε αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων ως προς την προσπάθεια κάλυψης της διδακτέας ύλης, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλη σε σχέση με τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος.

Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμη η κάλυψη των βασικών εννοιών των κεφαλαίων 2 έως 5 κατά τρόπο συνοπτικό και στη συνέχεια η προσπάθεια κάλυψης των λοιπών κεφαλαίων 6 έως 13 κατά σειρά και κατά τρόπο ανάλογο του διαθέσιμου για τη διδασκαλία του μαθήματος χρόνου.

Δεδομένης της οδηγίας του Π.Ι. πρέπει να αποφευχθεί η εκπόνηση θεμάτων στο διαγώνισμα τετραμήνου και στις προαγωγικές εξετάσεις από τα κεφάλαια 2 έως 5.

Ενδεικτικός χρονικός προγραμματισμός:
Μέχρι 26-10-10 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.78 (Κ:1,2,3,4,5)
Μέχρι 30-11-10 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.108 (Κ:6,7)
Μέχρι 23-12-10 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.132 (Κ:8,9)
Μέχρι 31-01-11 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.154 (Κ:10)
Μέχρι 28-02-11 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.167 (Κ:11)
Μέχρι 31-03-11 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.183 (Κ:12)
Μέχρι 15-04-11 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.198 (Κ:13)

Ο πιο πάνω προγραμματισμός είναι καθαρά ενδεικτικός και μπορείτε να τον τροποποιήσετε κατά την κρίση σας και ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που ενδεχομένως επικρατούν στο σχολείο σας.

Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλετε να φροντίσετε για την, κατά το δυνατόν, επαρκή κάλυψη της διδακτέας ύλης, παράλληλα με την εξ ίσου σημαντική ανάγκη παιδαγωγικής και συμβουλευτικής στήριξης των μαθητών σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου