09 Οκτωβρίου 2010

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΟΥ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΔΕΛΦΟ Η΄ ΑΔΕΛΦΗ

Πηγή esos.gr
Οι φοιτητές ή σπουδαστές σε τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., που στοιχειοθετούν δικαίωμα μετεγγραφής σε σχέση με τον αδελφό ή αδελφή τους που φοιτά στις κατωτέρω αναφερόμενες Σχολές και ανήκουν στις κατηγορίες 1-6, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικές
 αιτήσεις μετεγγραφής στις προθεσμίες που θα οριστούν με νεώτερη ανακοίνωση. 


ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ                                   ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ                                 ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΑΧΙΜΟΙ                      ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                     ΕΣΠΕΡΙΝΑ       
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                     ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β  
ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ                       ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗΣ                           ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β  
ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β  
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  (ΣΥΔ)                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                 ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                       ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ                                    ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/Δεν στοιχειοθετούν δικαίωμα μετεγγραφής

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό/αδελφή που φοιτά ή σπουδάζει σε ένα από τα παρακάτω τμήματα ή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών δεν στοιχειοθετούν δικαίωμα μετεγγραφής σε σχέση με τον αδελφό/αδελφή τους.

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ                                   ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ                                 ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΑΧΙΜΟΙ                      ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                     ΕΣΠΕΡΙΝΑ       
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                     ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β  
ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ                       ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗΣ                           ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β  
ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β  
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  (ΣΥΔ)                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α  
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                 ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                       ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ                                    ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ      
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου