05 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πηγή esos.gr
Από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 10 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μία από τις  συνολικά 8.290 οι θέσεις για το ακαδ. 'ετος 2011-12 , εκ των οποίων   4.200 θέσεις για τα προπτυχιακά προγράμματα ,3.500 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 210 για ΑΜΕΑ και 350 θέσεις αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ.Αναλυτικότερα οι παρεχόμενες θέσεις φοιτητών κατανέμονται ανά πρόγραμμα σπουδών, ως ακολούθως:


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΈΤΟΣ
2011-2012  
    
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ     
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
  
Εκπαίδευση Ενηλίκων    160     
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας    100     
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας    90     
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας    70     
Σπουδές στην Εκπαίδευση    380     
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία    90       
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ     
Διασφάλιση Ποιότητας    270     
Διαχείριση Αποβλήτων    120     
Διαχείριση Τεχνικών Έργων    190     
Κατάλυση και προστασία του περιβάλλοντος    45     
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά    60     
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών    120     
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα    150     
Περιβαλλοντικός  Σχεδιασμός Έργων Υποδομής    90     
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων    100     
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική    60     
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές    90     
Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού    60       
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ      
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)    270     
Διοίκηση Μονάδων Υγείας    210     
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας  του Ε.Σ.Υ.    30     
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων    240     
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων    120     
Τραπεζική    280       
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ      
Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα    60     
Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα     45     

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:3.500     
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
    
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό    800     
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό    800     
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός    100       
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ       
Πληροφορική    1000       
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες    500       
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ        
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών    1000       

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:
4.200       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  
7.700                                  ΣΥΝ 210 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου