06 Οκτωβρίου 2010

ΣΧΟΛΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

Στόχος να αναβαθμιστούν τα πολυνησιωτικά ιδρύματα ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη των νησιών και να προσελκύσουν ξένους φοιτητές και καθηγητές Πολυνησιωτικά ΑΕΙ προωθεί το υπουργείο Παιδείας, με κοινοτικά κονδύλια, στα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου με δύο στόχους: Nα στηρίξουν την τοπική οικονομία και ανάπτυξη, προκειμένου οι κάτοικοι να μην προσβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στον τουρισμό και να προσελκύσουν φοιτητές και καθηγητές από ξένες χώρες.
 
 
Το έργο αφορά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ιδρύματα τα οποία «απλώνονται» σε νησιά όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σύρος, η Σάμος, η Ρόδος, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και η Λευκάδα. Τα Τμήματα που βρίσκονται σε αυτά τα νησιά καλούνται τώρα να αναμορφώσουν τα προγράμματα σπουδών τους, προκειμένου να ενταχθούν στο έργο και να χρηματοδοτηθούν.
Ηδη το υπουργείο Παιδείας απηύθυνε Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα ενδιαφερόμενα Ιδρύματα. Οπως αναφέρεται στην Πρόσκληση, σε μια κατεξοχήν νησιωτική χώρα, όπως η Ελλάδα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη όχι μόνο να λαμβάνεται υπόψη αλλά και να αναδεικνύεται η νησιωτική διάσταση σε κάθε πολιτική.
Παράλληλα, η νησιωτικότητα συνιστά ένα δυνητικό πλεονέκτημα για την προώθηση νέων πολιτικών και πρακτικών και μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης αλλά και εξωστρέφειας. Τα νησιά στην Ελλάδα και κυρίως τα μικρά εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τη «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού και όποια εμπορική και οικοδομική δραστηριότητα απορρέει από αυτόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα να μη συνδέεται με την παραγόμενη γνώση και να μην αξιοποιεί τον τεράστιο ιστορικό, πολιτιστικό αλλά και περιβαλλοντικό πλούτο που τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου διαθέτουν.
Από τα 45 Ιδρύματα της χώρας, δύο μπορούν να χαρακτηριστούν πολυνησιωτικά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο έχει τμήματα σε 5 μεγάλα νησιά, και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει τμήματα σε τρία μεγάλα νησιά. Αυτά τα Ιδρύματα, από τη μια αντιμετωπίζουν σημαντικές φυσικές δυσκολίες στη λειτουργία τους λόγω της τοπογραφίας τους, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να αποτελέσουν διεθνείς πόλους εκπαίδευσης -λόγω του ελκυστικού περιβάλλοντος στο οποίο φιλοξενούνται- με σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα και για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για τη χώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.
Τέσσερα βήματα
Που μπορούν να «επενδύσουν»
1 Να συγκροτήσουν θερινά προγράμματα σπουδών με διδάσκοντες από τα Ιδρύματα πρωτίστως, αλλά και με επισκέπτες καθηγητές τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά, Ιταλικά ακόμη και Ρωσικά, τα οποία θα απευθύνονται σε φοιτητές αλλά και πτυχιούχους Ελληνες και αλλοδαπούς.
2 Να οργανώσουν διεπιστημονικά και διατμηματικά προγράμματα σπουδών που θα ενισχύονται με σύστημα σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, έτσι ώστε να αξιοποιείται το δυναμικό του Ιδρύματος, αλλά και να προωθείται η καινοτομία στη διδασκαλία.
3 Να εκπαιδεύσει τις τοπικές κοινωνίες σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
4 Να δημιουργήσουν ερευνητικό ινστιτούτο με ερευνητές από όλο τον κόσμο και κατά προτίμηση με ερευνητές από αντίστοιχα Ιδρύματα χωρών, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Μάλτα, ώστε να γίνει διεθνές κέντρο Αριστείας.
ΑΕΙ - ΤΕΙ
Τα νησιά και τα τμήματα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
§                          Λέσβος (6 τμήματα)
§                          Χίος (3 τμήματα)
§                          Σύρος (1 τμήμα)
§                          Σάμος (3 τμήματα.
Ρόδος (3 τμήματα )
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
§                          Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Κεφαλονιά).
§                          Τμήμα Τεχνολογίας Hχου και Μουσικών Οργάνων (Κεφαλονιά).
§                          Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας (Ζάκυνθος).
§                          Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & την Οικονομία (Λευκάδα).
§                          Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας (Κεφαλονιά).
§                          Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κεφαλονιά).
§                          Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Ζάκυνθος).
§                          Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Λευκάδα).
Νικολίτσα Τρίγκαntriga@pegasus.gr

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ιφιγένεια Ορφανού
Αναπτυξιακή αναγκαιότητα
«Κεντρική στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης αλλά και επιτακτική αναπτυξιακή αναγκαιότητα είναι η διαμόρφωση και η εφαρμογή ειδικών πολιτικών για την τόνωση και την ανάδειξη των νησιών μας. Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, η νησιωτικότητα επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση όλων των πολιτικών. Αλλωστε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση ζητείται να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη νησιωτικότητα σε όλες τις πολιτικές επιλογές. Στο πνεύμα αυτό, με αφετηρία τη νέα στρατηγική στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στους Δελφούς) που έχει κεντρικούς άξονες (α) το άνοιγμα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην τοπική κοινωνία και (β) τη διεθνοποίηση των δράσεών τους, το υπουργείο Παιδείας πρωτοπορεί σε ζητήματα νησιωτικότητας».
* Ιφιγένεια Ορφανού, ειδική γραμματέας διαχείρισης προγραμμάτων ΚΠΣ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου